0 av 0 för ""

Tillgänglighet

 

Tillgänglighetsanpassning är respekt för individen

Vissa saker tar de allra flesta för givet, som att röra sig fritt i kollektivtrafiken, på arbetsplatsen eller utomhus. Att leva med någon form av funktionsvariation påverkar vardagen, och hur hindrad man är beror till stor del av hur den byggda miljön är utformad. Vi är människor med olika behov och förutsättningar som kan variera över åren, och tillgänglighet handlar om respekt för individen.

Vi har erfarenhet från ett brett spektrum av uppdrag så som konsultation, besiktningar, inventeringar, att upprätta tillgänglighetsutlåtanden och yttranden. I en kombination av funktionalitet och konstnärligt uttryck ger vi också utbildningar, utför forskningsuppdrag och skriver handböcker. De flesta av våra uppdrag berör nyproduktion, då kan det exempelvis beröra placering av strömställare, utformning av trösklar och dörrar eller hur man kan förstärka orienterbarhet på olika sätt.

Att säkerställa tillgänglighet för funktionshindrade

Vi bidrar även med tips och råd i befintliga miljöer och konsultation vid utbyggnad av kulturhistoriska platser, där man måste ta hänsyn till speciella varsamhetskrav. Då handlar det om att anpassa miljön så långt det är möjligt i förhållande till förutsättningarna. Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana och Kungliga Musikhögskolan är två exempel där vi varit med och säkerställt tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Idag sker en positiv omställning där efterfrågan på tillgänglighetskompetens ökar parallellt med att kommuner och statliga myndigheter blir bättre på att följa upp lagkraven.

Spetskompetens inom handikappanpassning och tillgänglighet

Sweco har arkitekter, byggnadsingenjörer, forskarutbildade och projektledare som är certifierade sakkunniga av tillgänglighet. Vi kan stolt säga att Sweco är det företag i Sverige med bredast kompetens inom tillgänglighet enligt Bygglagstiftningen. Flera av våra certifierade har dessutom spetskompetens inom andra regelverk, så som exempelvis EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, TSD.

Vår vision är att tillgänglighet ska bli en självklar del av gestaltningen och inte ses som anpassningar. Oavsett om det gäller bostäder, arbetsplatser, parker eller resandemiljöer ska samhället vara tillgängligt och användbart för alla människor, vare sig man har en funktionsnedsättning, är ung eller gammal, rullar barnvagn eller bär på tunga matkassar.

Möt några av våra experter inom tillgänglighet

Kungliga Musikhögskolan Stockholm
Kungliga Musikhögskolan
Kv. Lokstallet Stockholm
Byggnaden Kv Lokstallet

Vill du veta mer om Tillgänglighet?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap