0 av 0 för ""

Trafikanalys

Vi planerar för hur ny och befintlig infrastruktur kan användas för bästa framkomlighet och kapacitet i transportnätet. 

Trafikanalyser för att optimera person- och godstransporter  

I takt med att städerna växer ställs det allt högre krav på att planera och använda ny och befintlig infrastruktur på effektivaste sätt för bästa framkomlighet och kapacitet i transportnätet. Det är något som Swecos experter inom trafikanalys har lång erfarenhet av både för person- och godstransporter. Arbetet omfattar allt från enstaka övergångsställen till stora städer och analyser på kommunal, regional, nationell och internationell nivå.  

Värdera och optimera transportnätet genom trafikanalyser

Vi värderar och optimerar transportnätet genom trafikanalyser, både simuleringar och bedömningar.  På så vis hjälper vi kunden med underlag för att prioritera rätt projekt eller att kostnadsbespara genom att undvika en överdimensionering av trafiksystemet. Vi erbjuder allt från utveckling av analysmodeller och framtagande av beslutsunderlag i strategiska utredningar till detaljerade mikroanalyser av trafiksystemet där vi analyserar alla trafikslag. 

Det finns ofta många viljor när det gäller hur en kommun eller region ska utvecklas. Med begränsade resurser kan det behövas hjälp med att rangordna åtgärder, eller bedöma om en åtgärd är tillräcklig för ett visst syfte.  

Samhällsekonomiska beräkningar för att utreda resurseffektivitet

I samband med analyserna kan vi även göra samhällsekonomiska beräkningar för att utreda om resurser används på ett effektivt sätt. Vi har bred expertis och många års erfarenhet från olika typer av analysuppdrag. Vi jobbar nära den senaste forskningen och utvecklar ständigt nya analysmodeller. 

Vi jobbar med att hitta smarta, kreativa och hållbara lösningar åt och tillsammans med våra kunder. Vår vision är att bidra till långsiktig hållbarhet och en positiv utveckling av samhället. 

Vill du veta mer om Trafikanalys?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap