0 av 0 för ""

Trafikanalys

Trafikanalyser hjälper oss planera för hur ny och befintlig infrastruktur kan användas för bästa framkomlighet och kapacitet i transportnätet.

Trafikanalyser värderar effekter av förändringar i resandet  

Trafikanalyser hjälper oss förstå resandet i samhället. De kan ge oss svaret på hur många som reser, vart de reser samt vilken väg de tar för att komma dit. Detta är särskilt viktigt för att kunna värdera effekter av förändringar i resandet, till exempel inför planerade om- eller nybyggnationer av gator och vägar.

Men hjälp av en trafikanalys kan du få svar på frågan – vad händer med trafiken om:

 • Gångfartsgata införs?
 • Spårvagn byggs?
 • Ett nytt område exploateras?
 • Förbifart Stockholm byggs?
 • Västerleden och Söderleden byggs?
 • Trängselskatt införs eller höjs?
 • Cirkulationsplats ersätts med signalreglerad korsning?
 • Trafiken fortsätter att öka – vart blir flaskhalsarna år 2030?

Varför trafikanalys?

Nyttan av att testa olika alternativ innan de går vidare till projektering och byggande är stor. En trafikanalys, gärna i kombination med utformningsskisser, kan spara pengar i kommande skeden. Alternativen kan jämföras, förbättringar testas, lösningar motiveras eller avskrivas. På så sätt ökar möjligheterna att planera för det mest hållbara och effektiva trafiksystemet som lever upp till framtida mål om hälsa och klimat, samt framkomlighet och kapacitet.

Trafikmodellering är ett strukturerat sätt att testa effekter av olika förändringar:

 • På övergripande nivå (makro) – till exempel omfördelning av trafikflödet när en järnvägskorsning stängs eller en ny väg byggs, eller ökningen av trafikflödet när ett exploateringsområde byggs ut.
 • På mellannivå (meso) – här kan ruttvalseffekter, framtida trängsel eller köer, och eventuella trafikkonflikter identifieras. Med denna modell kan man också utvärdera effekter av olika utformningar.
 • På detaljerad nivå (mikro) studeras oftast de mest belastade timmarna för exempelvis biltrafik i korsningar, prioritet för bussar, eller resenärer på plattformar och kring stationer där trängsel kan uppstå.


Video: Flödessimulering av nuläge vid Uppsala Centralstation

Så kan Sweco hjälpa er inom trafikanalys

Vi värderar och optimerar transportnätet genom trafikanalyser, både simuleringar och bedömningar.  På så vis hjälper vi er med underlag för att prioritera rätt projekt eller att kostnadsbespara genom att undvika en överdimensionering av trafiksystemet.

Vi på Sweco är ledande inom området trafikanalys och jobbar hela tiden med att utveckla nya modeller och arbetssätt. Fler och fler av våra kunder ser nyttan med att utvärdera föreslagna åtgärder med en trafikanalys för att bättre kunna beskriva effekter, förutse måluppfyllnad och spara pengar.

Vi hjälper er med analyser, prognoser, utredning och strategi inom transportområdet:
 • Samhällsekonomi – (SAMKALK, EVA, BANSEK, SEB – samlad effektbedömning)
 • Resandeprognoser, trafikanalyser – makroanalyser (SAMPERS, VISUM)
 • Kapacitetsanalyser – meso- och mikroanalyser (AIMSUN, DYNAMEQ, CAPCAL, VISSIM)
 • Tillgänglighets-/nåbarhetsanalyser – nationell, regional och kommunal (ToppKoll, SAMPERS, VISUM)
 • Strategiska utredningar
 • Långsiktig ekonomisk infraplanering
 • Trafikstrategier
 • Intäkts- och taxemodell för kollektivtrafik
 • Trängselskatteutredningar
 • Trafikundersökningar
 • Modellbaserad linjenätsanalys av kollektivtrafik
 • GIS-analyser
 • Trafikanalyser i anslutning till detaljplaner

Vill du veta mer om Trafikanalys?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.