0 av 0 för ""

Trafikplanering och utformning

Vi utformar trafik- och gatumiljöer i tidiga utredningsskeden. Det handlar om att översätta en idé, vision eller prioritering för olika trafikantgrupper till en faktisk trafikmiljö.

Trafikplanering och utformning

Vi utformar trafik- och gatumiljöer i tidiga utredningsskeden. Det handlar om att översätta en idé, vision eller prioritering för olika trafikantgrupper till en faktisk trafikmiljö. Trafikplanering och utformning omfattar ofta att skissa eller rita upp flera olika alternativ och utvärdera dem mot varandra för att hitta den bästa lösningen för fortsatt projektering.

Vi på Sweco arbetar både med ombyggnad av befintliga gator och exploateringsområden. En vanlig utredning kan också handla om parkerings- och mobilitetslösningar.

Ökat behov av anpassad trafikutformning och gatumiljö

De senaste åren har fokus inom stadsutformning varit att förbättra trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet för gående och cyklister. Detta har i vissa fall skett på bekostnad av parkerade bilar och biltrafikens framkomlighet. Staden ska inrymma fler människor, men vi har i många fall trängsel och gatan är en plats med många funktioner. Behovet att bygga om och anpassa gatumiljöer kommer att fortsätta under de kommande åren då allt fler städer ser gatan som en del av en levande stad.

Vanliga utmaningar inom trafikplanering

Den största utmaningen i trafikplanering och utformning av gatumiljöer är att de ska inrymma många funktioner och trafikanter med olika förutsättningar samtidigt som utrymmet brukar vara begränsat. Alla behöver sin yta för att få en trygg och säker resa samtidigt som gatan i många fall ska vara en trivsam plats som uppmuntrar till vistelse. Gatan ska också inrymma belysning, vägutrustning, ledningar och dagvattenlösningar och samtidigt vara funktionell. Många krav och önskemål ska tas om hand och trafikutformningen blir den sammanhållande länken för att göra bra trafikmiljöer för alla – såväl gamla som unga.

Exempel på hur vi kan hjälpa er med trafikplanering och utformning

Vi tar fram skisser och ritningar på trafikutformningar och beskriver konsekvenserna av dessa. Ofta resulterar våra utredningar i ett skriftligt förslag och skiss. Vi kan också genomföra utvärderingar och uppföljningar av genomförda projekt. Vi gör bland annat:

  • Programutredningar
  • Idéstudier
  • Strukturplaner
  • Underlag till detaljplan
  • Parkerings- och mobilitetsutredningar
  • Tillgänglighetsutredningar

Varför välja Sweco?

Swecos konsulter inom trafikplanering och utformning i tidiga skeden har både bred och djup kompetens. Våra medarbetare finns på flera kontor spridda över landet. Vi kan därför nyttja vår lokala kännedom, men även våra resurser nationellt och internationellt vid behov. Vi deltar i samverkansprojekt och forskningsstudier för att kunna erbjuda våra kunder uppdaterad kunskap och expertis inom området.
Tillsammans med logistiker, experter inom intelligenta trafiksystem, arkitekter och annan expertis från Sweco kan vi erbjuda dig som kund det team som passar just ditt projekt.

Vill du ha hjälp med trafikplanering och utformning?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.