0 av 0 för ""

Väg och anläggning

Swecos specialister inom väg och anläggning planerar och utformar allt från vägar och tunnlar till broar och hamnar för ett ännu mer tillgängligt samhälle.

Väg och anläggning för ökad tillgänglighet

Med målet att människor och varor ska kunna mötas på ett effektivt och hållbart sätt planerar och utformar vi framtidens transportinfrastruktur som vägar och gator till kajer, broar och tunnlar. Tillsammans med våra kollegor är vi störst i Sverige och Europa och nummer fem i världen.

Ett brett urval av tjänster inom väg och anläggning

Våra tjänster omfattar planering och projektering av vägar, broar, tunnlar, hamnar, kajer och kraftanläggningar, vilket kräver stor teknisk kompetens och säkerhetsmedvetande. Tack vare vår storlek, vår lokala närvaro och vårt arbetssätt, samt med tillgång till Swecos hela kunskapsnätverk med samlad kompetens inom teknik, arkitektur och miljö, kan vi sätta samman rätt team för varje uppdrag.

Vi erbjuder expertis i hela livscykelprocessen

Vi erbjuder expertis i hela livcykelprocessen av ett projekt, från förstudier, utredningar, bygghandling samt drift och underhåll inom:

  • Hamnar och marina konstruktioner
  • Omgivningspåverkan
  • Tunnel- och brokonstruktion
  • Väg-, gatu- och markprojektering
  • Vi arbetar med stål och betong men också med mer avancerade konstruktioner som snedkabelbroar och olika typer av spända konstruktioner.

Hållbar transportinfrastruktur

Omställningen till ett hållbart samhälle är vår tids viktigaste fråga. Den kommer ha stor påverkan på hur vi bor och lever, men även på hur vi reser och transporterar varor. Förutsättningen för en grön samhällsutveckling bygger på hållbar transportinfrastruktur. Swecos väg- och anläggningsexperters viktigaste uppgift är att visa hur detta ska gå till.

Broar och tunnlar viktig del i hållbara trafiklösningar

Broar och tunnlar är en viktig del av hållbara trafiklösningar för det moderna samhället. De ska både vara säkra och estetiskt tilltalande. De ska smälta in eller sticka ut och kunna anpassas till såväl modern som kulturhistorisk miljö. Med växande städer vill man använda och bebygga delar som ligger under mark. Det är ofta fråga om stora infrastruktur- och stadsmiljöprojekt med konstruktioner som ska förenkla människors vardag, till exempel i form av ökade och smidigare trafikflöden.

Projektering med hjälp av 3D

Att bygga under jord ställer speciella krav på noggrannhet i konstruktionerna. Därför utför vi bland annat projekteringen med hjälp av 3D för att underlätta analys och beräkningar. Det ger dig som kund bättre beslutsunderlag och större förståelse för slutresultatet

Exempel på projekt inom väg och anläggning

Vill du veta mer om väg och anläggning?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.