Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Avfall

Sweco arbetar för att bidra till ett hållbart samhälle med minsta möjliga påverkan på miljön. Att minimera eller återvinna avfall som en del i kretsloppet är förstås en viktig del i detta arbete och vi strävar efter att integrera hanteringen i den övriga infrastrukturen så långt det är möjligt.

Swecos miljökonsulter har över fyrtio års erfarenhet från hundratals svenska och internationella avfallsprojekt, med stora och små frågor. Tack vare ett ingående samarbete med övriga specialister inom företaget kan vi erbjuda både djup och bredd i alla uppdrag.

Vi hanterar allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, projektering och projektledning. Vår erfarenhet sträcker sig från avfallsminimering, källsortering och renhållning till hållbar slutbehandling med energi- och materialutvinning.

Våra uppdrag omfattar avfallsplanering, lokalisering av avfallsanläggningar och utformning av deponier. Vi hjälper också till med tillståndsprövningar och konsekvensbedömningar (MKB) för olika typer av verksamheter inom avfallssektorn och vi har heltäckande kompetens för projektering av anläggningar för biogas som fordonsbränsle (CBG).

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg