Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • VA-teknik och ledningssamordning
 • Brand- och riskteknik
 • Luft

Avfall

Sweco arbetar för att bidra till ett hållbart samhälle med minsta möjliga påverkan på miljön. Att minimera eller återvinna avfall som en del i kretsloppet är förstås en viktig del i detta arbete och vi strävar efter att integrera hanteringen i den övriga infrastrukturen så långt det är möjligt.

Swecos miljökonsulter har över fyrtio års erfarenhet från hundratals svenska och internationella avfallsprojekt, med stora och små frågor. Tack vare ett ingående samarbete med övriga specialister inom företaget kan vi erbjuda både djup och bredd i alla uppdrag.

Vi hanterar allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, projektering och projektledning. Vår erfarenhet sträcker sig från avfallsminimering, källsortering och renhållning till hållbar slutbehandling med energi- och materialutvinning.

Våra uppdrag omfattar avfallsplanering, lokalisering av avfallsanläggningar och utformning av deponier. Vi hjälper också till med tillståndsprövningar och konsekvensbedömningar (MKB) för olika typer av verksamheter inom avfallssektorn och vi har heltäckande kompetens för projektering av anläggningar för biogas som fordonsbränsle (CBG).

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Lisa
  Jansson
  Teknikområdesansvarig Miljömanagement
  +46 703476765
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Väst
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emma
  Edfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Nord
  +46 727169058
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petra
  Bjurhall
  Regionchef, Öst Vatten
  +46 703171767
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Åkesson
  Regionchef, Vatten & Miljö, Syd
  +46 761418808
  Fxvpxn r-cbfg
 • Martina
  Söderström
  Regionchef Öst Miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.