Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • VA-teknik och ledningssamordning
 • Brand- och riskteknik
 • Luft

Avloppsrening

En fungerande hantering av avloppsvatten är grunden för ett välmående och hållbart samhälle. Swecos experter tar fram miljövänliga och effektiva lösningar för alla typer av avloppsrening, samt hantering av organiskt avfall och slam.

Som ett av de ledande konsultföretagen inom området följer Sweco den tekniska utvecklingen och skapar lösningar som är anpassade efter allt högre ställda kvalitets- och reningskrav. Tillsammans med samhälle och industri motverkar vi övergödningen i världens sjöar och hav.

Våra experter tar fram innovativa lösningar med avancerade biologiska metoder för avloppsvattenrening, vattenrening med membranteknik och biogasanläggningar för organiskt avfall och avloppsslam. Vi erbjuder också en mängd tjänster inom området där vi hjälper våra kunder med tillstånds- och lagstiftningsfrågor, byggprojektering av nya anläggningar, samt kontroll, besiktning och driftstöd.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Eric
  Tebelius
  Teknikområdesansvarig Process
  +4631627652
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Anna
  Yman
  Vd, Vatten & Miljö
  +4686956305
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +462346428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Vatten & Miljö, Mitt
  +46184952944
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Väst
  +4636151835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emma
  Edfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Nord
  +4660169058
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petra
  Bjurhall
  Regionchef, Öst Vatten
  +46104845658
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Åkesson
  Regionchef, Vatten & Miljö, Syd
  +4640167183
  Fxvpxn r-cbfg
 • Martina
  Söderström
  Regionchef Öst Miljö
  +4686956222
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.