Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Avloppsrening

En fungerande hantering av avloppsvatten är grunden för ett välmående och hållbart samhälle. Swecos experter tar fram miljövänliga och effektiva lösningar för alla typer av avloppsrening, samt hantering av organiskt avfall och slam.

Som ett av de ledande konsultföretagen inom området följer Sweco den tekniska utvecklingen och skapar lösningar som är anpassade efter allt högre ställda kvalitets- och reningskrav. Tillsammans med samhälle och industri motverkar vi övergödningen i världens sjöar och hav.

Våra experter tar fram innovativa lösningar med avancerade biologiska metoder för avloppsvattenrening, vattenrening med membranteknik och biogasanläggningar för organiskt avfall och avloppsslam. Vi erbjuder också en mängd tjänster inom området där vi hjälper våra kunder med tillstånds- och lagstiftningsfrågor, byggprojektering av nya anläggningar, samt kontroll, besiktning och driftstöd.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg