Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

BIM inom vatten och miljö

I arbetet med att forma framtidens hållbara städer och samhällen arbetar Sweco dagligen med BIM för att på ett effektivt och strukturera sätt driva infrastrukturprojekt. Vid utbyggnad och ombyggnad av processanläggningar och ledningssystem för vatten och avlopp används intelligenta, parameterstyrda 3D-modeller för design och optimering av utformning och funktion. De framtida anläggningarna analyseras för att identifiera konfliktpunkter, designförbättringar och optimeringar. Våra experter inom BIM förstår hela kravbilden och har förmågan att presentera och visualisera information anpassat för olika intressentgrupper. Några exempel på detta är att lyfta fram olika byggskeden, hållbarhet, arbetsmiljöaspekter eller tillfälliga lösningar för ombyggnation av anläggningar som är i drift.
BIM leder till en naturlig samverkan mellan Sweco, beställare och entreprenör under projektets alla faser.

BIM ger en digital produkt med högkvalitet som involverar nya, digitala, innovativa och klimatsmarta metoder vilket resulterar i goda förutsättningar för kostnadseffektivt byggande utan störningar. Värdet som skapas i modellerna kan nyttjas och vidareutvecklas under byggnation och förvaltning.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Jan
  Eilertsen
  BIM-Ledare, Vatten och Miljö
  +46 738169935
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Storgärd
  Projektledare process
  +46 706993029
  Fxvpxn r-cbfg
 • Hanna
  Mesch
  Teknikområdesansvarig Anläggningsprojektering
  +46 725139763
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mikael
  Lundberg
  Teknikområdesansvarig Ledningsprojektering
  +46 701454678
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg