Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • VA-teknik och ledningssamordning
 • Brand- och riskteknik
 • Luft

Dagvatten

När vi bygger framtidens hållbara städer minskar vi miljöpåverkan så långt det är möjligt, samtidigt som vi anpassar samhället till ett förändrat klimat. Att ta hand om dagvattnet är en viktig del av detta både för att undvika översvämningar och för att undvika föroreningar.

Sweco skapar hållbara lösningar för att leda bort och rena överflödigt vatten, exempelvis genom lokala innovativa dagvattenlösningar. Vi gör också riskbedömningar och föreslår åtgärder för bättre skydd av vattendrag och VA-system. Våra uppdrag omfattar bland annat miljöutredningar samt analys och projektering av olika typer av vattensystem. Med en samlad kunskap på plats kan vi hjälpa till med utredningar för ökad kunskap och förståelse om våra system.

Genom modellering skapar vi bilder av ledningsnätens och vattendragens nuvarande funktion och se vilken effekt planerade åtgärder kommer att få. Dessutom genomför vi miljöutredningar och projektering av olika typer av vattensystem.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Mattias
  Salomonsson
  Teknikområdesansvarig Ytvatten och urbana vatten
  +46 727150017
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Väst
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emma
  Edfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Nord
  +46 727169058
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petra
  Bjurhall
  Regionchef, Öst Vatten
  +46 703171767
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Åkesson
  Regionchef, Vatten & Miljö, Syd
  +46 761418808
  Fxvpxn r-cbfg
 • Martina
  Söderström
  Regionchef Öst Miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.