Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • VA-teknik och ledningssamordning
 • Brand- och riskteknik
 • Luft

Förorenade områden

Till följd av den omfattande inflyttningen till städerna ökar behovet av bostäder och arbetsplatser. Då får ofta gamla industriområden ge vika för nya attraktiva offentliga miljöer.

Innan människor kan leva och bo i dessa områden och för att säkerställa en god miljö behöver utredningar göras och mark och byggnader eventuellt saneras. Vi har stor erfarenhet av den mångfald av historiska verksamheter som har gett upphov till föroreningar och förekomsten av dessa i mark, grundvatten, sediment och byggnader.

Swecos uppdrag består ofta av både översiktliga och fördjupade miljötekniska undersökningar med efterföljande riskbedömning för människors hälsa och miljön. Vid behov genomför vi även utredningar och riskvärderingar inför eventuell efterbehandling. Vi projekterar och utför miljökontroll i samband med själva efterbehandlingen, samt sköter kontakten med aktuell tillsynsmyndighet.

Projekt som rör förorenade områden är ofta komplexa och spänner över flera kompetensområden. Tack vare Swecos breda kompetens, i kombination med förståelse och engagemang för kundernas verksamhet, kan vi bidra med en helhetssyn som garanterar ett bra resultat.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Samuel
  Bergquist
  Teknikområdesansvarig Förorenade områden
  +46 727128533
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Mats
  Åkesson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Vatten
  +46 761418808
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petra
  Bjurhall
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Vatten
  +46 703171767
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg
 • Martina
  Söderström
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.