Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Grundvatten och vattenskydd

Vatten är en av jordens viktigaste naturresurser och vi är beroende av att det är rent och fritt från skadliga ämnen. Att behandla vattnet varsamt är en viktig del i det hållbara samhället. Swecos experter hjälper till att bevara och använda världens vatten på smartast möjliga sätt så att det räcker till många.

Varje år utför Sweco mängder av undersökningar och utredningar för att skydda våra yt- och grundvatten. Vid bygg- och infrastrukturprojekt utreder vi hur vattenförhållanden påverkas och gör miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samt tar fram vattenförsörjningsplaner. Våra experter har också ingående kunskap om EU:s ramdirektiv för vatten.

Vi arbetar med datorsimulering och geografiska informationssystem (GIS) för att få en bild av hur vattnet beter sig i olika situationer. Det ger dig som kund ett tydligare och mer överskådligt beslutsunderlag och en möjlighet att sätt in kostnadseffektiva åtgärder utifrån varje given situation.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Lisa
  Söderberg
  Teknikområdesansvarig Grundvatten och vattenresurser
  +46 706369052
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg