Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • VA-teknik och ledningssamordning
 • Brand- och riskteknik
 • Luft

Grundvatten och vattenskydd

Vatten är en av jordens viktigaste naturresurser och vi är beroende av att det är rent och fritt från skadliga ämnen. Att behandla vattnet varsamt är en viktig del i det hållbara samhället. Swecos experter hjälper till att bevara och använda världens vatten på smartast möjliga sätt så att det räcker till många.

Varje år utför Sweco mängder av undersökningar och utredningar för att skydda våra yt- och grundvatten. Vid bygg- och infrastrukturprojekt utreder vi hur vattenförhållanden påverkas och gör miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samt tar fram vattenförsörjningsplaner. Våra experter har också ingående kunskap om EU:s ramdirektiv för vatten.

Vi arbetar med datorsimulering och geografiska informationssystem (GIS) för att få en bild av hur vattnet beter sig i olika situationer. Det ger dig som kund ett tydligare och mer överskådligt beslutsunderlag och en möjlighet att sätt in kostnadseffektiva åtgärder utifrån varje given situation.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Pontus
  Siesing
  Teknikområdesansvarig Grundvatten och vattenresurser
  +46 722127024
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Väst
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emma
  Edfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Nord
  +46 727169058
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petra
  Bjurhall
  Regionchef, Öst Vatten
  +46 703171767
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Åkesson
  Regionchef, Vatten & Miljö, Syd
  +46 761418808
  Fxvpxn r-cbfg
 • Martina
  Söderström
  Regionchef Öst Miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.