Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • VA-teknik och ledningssamordning
 • Brand- och riskteknik
 • Luft

Kemikalier

Vi exponeras för kemikalier dagligen från till exempel kläder, hudprodukter, färg och barnleksaker. Målet med Swecos arbete är att bidra till ett större skydd för människors hälsa och miljön och samtidigt stärka företagens konkurrenskraft. 

Swecos miljökonsulter är experter på de krav och direktiv som reglerar marknaden för de flesta kemiska produkter och varor. Våra miljökonsulter hjälper företag att genomföra REACH-registrering och med anmälningar till ECHA och nationella kemikaliemyndigheter med mera. Vi utför också klassificering och märkning av kemiska ämnen och produkter, samt flera andra områden. Som miljökonsulter är vi bland annat experter på konserveringsmedel, biocidprodukter, färgämnen, kosmetik, hygien, textiler, rengöringsmedel och doftämnen.

Med Swecos internationella närvaro kan vi också erbjuda heltäckande regulatorisk rådgivning om såväl nationella regler som EU:s kemikalielagstiftning, i form av REACH, CLP (klassificering, märkning och förpackningar), samt biocid- och kosmetikförordningar. I vår verktygslåda finns flera etablerade metoder som IUCLID 6, R4BP3, REACH-IT, Chesar, SPC Editor, QSAR Toolbox, ePIC etc.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Peter
  Ekström
  Teknikområdesansvarig Miljöanalys
  +4660169045
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Anna
  Yman
  Vd, Vatten & Miljö
  +4686956305
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +462346428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Vatten & Miljö, Mitt
  +46184952944
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Väst
  +4636151835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emma
  Edfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Nord
  +4660169058
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petra
  Bjurhall
  Regionchef, Öst Vatten
  +46104845658
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Åkesson
  Regionchef, Vatten & Miljö, Syd
  +4640167183
  Fxvpxn r-cbfg
 • Martina
  Söderström
  Regionchef Öst Miljö
  +4686956222
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.