Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Samhällsutvecklingen medför ett ständigt behov av ny- och ombyggnad av bostadsområden, infrastruktur, industrier och mycket annat. Det innebär ofta krav på tillstånd från myndigheter och i många fall en utredning av hur miljön påverkas i form av en miljökonsekvensbeskrivning.

I miljöbalken finns det krav på att företag ska utreda miljöpåverkan när deras verksamhet kan komma att påverka miljön på ett betydande sätt. Det görs ofta genom en miljökonsekvensbeskrivning. MKB är både ett dokument som används som beslutsunderlag vid myndighetsbeslut men omfattar också själva framtagandet av dokumentet.

Swecos miljökonsulter har gedigen kompetens inom MKB för flera områden som väg- och järnvägsutbyggnad, industri, vattenverksamhet, kommunal planering, vindkraft, kraftledingsutbyggnad och mycket annat. Genom bred kompetens både inom miljöområdet och flera tekniska områden är vi väl rustade för de komplexa utredningsprocesser som en miljökonsekvensbeskrivning innebär och även de underlagsutredningar som ofta krävs. Ta också hjälp av Swecos miljökonsulter i uppföljning av tillstånd så som förstagångsbesiktningar, periodiska besiktningar eller i allmänt miljöstöd. Läs också om Swecos miljökonsulter som miljöstöd.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg