Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Miljömanagement och miljöstöd

Strategiskt hållbarhetsarbete blir allt viktigare för världens organisationer, myndigheter och företag. Det ger många affärsmässiga fördelar som ett starkare varumärke, ökad lönsamhet och förstås en möjlighet att minska verksamhetens miljöpåverkan. Swecos miljökonsulter hjälper kunderna att planera hållbarhetsarbetet och gör det till en självklar del av verksamhetens strategiska arbete.

Våra miljökonsulter gör sociala och miljömässiga bedömningar vid infrastrukturprojekt, hållbar stadsplanering och nyetablering av industrier. Vi har kompetens och erfarenhet att vägleda till ett hållbart ledarskap och samordna hållbarhets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor. Swecos miljökonsulter har lång erfarenhet av olika system för verksamhetsledning och kan stödja vid införandet av nya ledningssystem eller vid utveckling av befintliga system samt genomföra revisioner.

Som miljökonsulter gör vi även riskanalyser, utredning och värderar verksamheters miljöpåverkan. Vi ger stöd i framtagandet av riktlinjer och policyer för att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. I samband med investeringar i fastigheter och företag kan Swecos miljökonsulter hjälpa till med att identifiera tekniska brister och miljörisker och värdera dem ekonomiskt, så kallad Technical and Environmental Due Diligence (TEDD).

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg