Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • VA-teknik och ledningssamordning
 • Brand- och riskteknik
 • Luft

Miljömanagement och miljöstöd

Strategiskt hållbarhetsarbete blir allt viktigare för världens organisationer, myndigheter och företag. Det ger många affärsmässiga fördelar som ett starkare varumärke, ökad lönsamhet och förstås en möjlighet att minska verksamhetens miljöpåverkan. Swecos miljökonsulter hjälper kunderna att planera hållbarhetsarbetet och gör det till en självklar del av verksamhetens strategiska arbete.

Våra miljökonsulter gör sociala och miljömässiga bedömningar vid infrastrukturprojekt, hållbar stadsplanering och nyetablering av industrier. Vi har kompetens och erfarenhet att vägleda till ett hållbart ledarskap och samordna hållbarhets- och miljöfrågor. Swecos miljökonsulter har lång erfarenhet av olika system för verksamhetsledning och kan stödja vid införandet av nya ledningssystem eller vid utveckling av befintliga system samt genomföra revisioner.

Som miljökonsulter gör vi även riskanalyser, utredning och värderar verksamheters miljöpåverkan. Vi ger stöd i framtagandet av riktlinjer och policyer för att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. I samband med investeringar i fastigheter och företag kan Swecos miljökonsulter hjälpa till med att identifiera tekniska brister och miljörisker och värdera dem ekonomiskt, så kallad Technical and Environmental Due Diligence (TEDD).

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Lisa
  Jansson
  Teknikområdesansvarig Miljömanagement
  +46214954147
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Anna
  Yman
  Vd, Vatten & Miljö
  +4686956305
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +462346428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Vatten & Miljö, Mitt
  +46184952944
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Väst
  +4636151835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emma
  Edfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Nord
  +4660169058
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petra
  Bjurhall
  Regionchef, Öst Vatten
  +46104845658
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Åkesson
  Regionchef, Vatten & Miljö, Syd
  +4640167183
  Fxvpxn r-cbfg
 • Martina
  Söderström
  Regionchef Öst Miljö
  +4686956222
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.