0 av 0 för ""

Vatten, Energi och Industri

Vi erbjuder moderna tekniska lösningar som säkerställer tillgång till rent vatten, tillförlitlig energiförsörjning och resurseffektiva industrianläggningar.

Vatten, Energi och Industri i en hållbar samhällsutveckling

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Drivkrafterna för att skapa en hållbar samhällsutveckling leder till efterfrågan på moderna tekniska lösningar. Tillgång till rent vatten, tillförlitlig energiförsörjning och resurssnåla industrianläggningar är exempel på sånt vårt arbete leder till. Swecos konsulter har det som krävs för att hantera utmaningar i skiftande situationer – även när klimatförändringar och växande städer höjer kraven.

On Demand – Swecos digitala marknadsplats

På On Demand kan du enkelt reservera ett köp av våra standardiserade tjänster eller begära en offert. Du får en tydlig bild av vad en tjänst innebär, hur den kan lösa dina behov och en känsla för vad uppdraget kan kosta. Där det är möjligt, får du ett fast pris eller en uppskattad kostnadsbild direkt.

Välkommen in på marknadsplatsen!

Illustration stadsbild

Samarbete för framtidens elflyg i Sverige

Kan egenproducerad solel på våra flygplatser vara en ekonomisk och klimatsmart del av av flygets energiomställning. Swecos energikonsulter Annie Olofsson och Magnus Lindén har undersökt saken.

Rådgivare till industrin i hållbar omställning

Hållbar omställning sker i alla delar av samhället. Inte minst inom industrin, där vi samarbetar nära med våra kunder för att minska industrins klimatpåverkan.

Swecos experter inom vatten, energi och industri arbetar med många av de frågor som är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Våra vatten- och miljökonsulter arbetar bland annat med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. På energiområdet arbetar våra experter med övergången från fossil till förnybar energi, energieffektivisering och introduktion av nya drivmedel som el och vätgas. Industrin har en nyckelroll i omställningen för att bidra till minskade utsläpp, förbättrad resursanvändning och ekonomisk tillväxt. Här samarbetar vi med flera nytänkande och framåtblickande kunder och projekt runt om i Europa.

Fossilfri och cirkulär industri

Inom EU står industrin idag för cirka 20 procent av utsläppen. Samtidigt återvinns endast 12 procent av de material som används inom industrin i EU. Att ställa om till en fossilfri och mer cirkulär industri är två starka trender som präglar många av Swecos industriprojekt. Denna utveckling ligger i linje med exempelvis EU:s gröna giv, där hållbar industri och cirkulär ekonomi är två prioriterade områden. För industrin innebär investeringar inom dessa områden även möjligheter att stärka sin konkurrenskraft.

För Sweco på koncernnivå har vi under året identifierat vilka globala hållbarhetsmål som är mest affärskritiska, och där vi har störst möjlighet att kunna påverka.

Globala delmål i fokus inom vatten, energi och industri:

  • Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning
  • Integrerad förvaltning av vattenresurser
  • Skydda och återställa vattenrelaterade ekosystem
  • Öka andelen förnybar energi i världen
  • Fördubbla ökningen av energieffektivitet och delmål
  • Tillgängliggöra forskning och teknik samt investera i ren energi

Projekt inom Vatten, Energi och Industri

Byggnader och stadsdelar

Urbanisering och digitalisering skapar en ökad efterfrågan på smarta och hållbara lösningar för att planera, utveckla och bygga ut städer och byggnader.

skyskrapa mot natthimmel

Transportinfrastruktur

När städer växer och byggs ut ställs det högre krav på effektiva och hållbara transportinfrastrukturer. Vi utformar morgondagens transportsystem.

Vy över bro över vatten. Trafik, Grönskande träd.

Arkitektur

Människa och livsmiljö. Arkitektur och plats. Humanism och kulturarv. Runt detta kretsar sedan 60 år den lokala och globala verksamheten i Sweco Architects.

Västerås stiftelse
Copy link
Powered by Social Snap