0 av 0 för ""

Due Diligence

Due Diligence blir allt viktigare vid företagsförvärv eller andra strategiska förändringar. De senaste åren har Sweco genomfört ett stort antal Due Diligence-uppdrag i Norden, framför allt inom fastighetsöverlåtelse, bolagstransaktioner samt energi.

Due Diligence allt viktigare för investerare

Infrastrukturfonder och andra finansiella investerare har under de senaste åren lagt allt större uppmärksamhet på infrastrukturtillgångar i den nordiska energimarknaden. Detta har lett till ett ökande antal företagsförvärv i Norden.

Sweco har genomfört ett stort antal due diligence-uppdrag i Norden, framför allt inom fastighetsöverlåtelse, bolagstransaktioner samt energi. Due diligence genomförs i samband med företagsförvärv och består av en noggrann genomlysning av de aspekter som påverkar köpeskillingen.

Betydande transaktioner på den nordiska energimarknaden

Sweco erbjuder tekniska, kommersiella, regulatoriska och miljömässiga utvärderingar kopplade till refinansierings- och förvärvsprocesser inom energiområdet. Sweco har därmed varit involverade i flertalet betydande transaktioner som ägt rum på den nordiska energimarknaden under de senaste åren. Tillsammans med våra kollegor på kontinenten har vi även ett ökat antal multinationella åtaganden. Vi har bred erfarenhet inom energiområdet och arbetar med både befintliga anläggningar och nyetableringar inom fjärrvärme, elnät, gasnät och elproduktion.

Strategisk rådgivning kring sälj och förvärv med Due Diligence

Genom vår erfarenhet och starka lokala marknadsnärvaro är vi delaktiga ända ifrån en inledande bedömning till att affären är i hamn – alltid med kundens intressen i fokus.

Utöver due diligence erbjuder vi ytterligare rådgivningstjänster inom bland annat operational excellence, utveckling av 100-dagars förbättringsplaner samt tekniska, marknadsmässiga och kommersiella förstudier inför investeringsbeslut i produktions- och distributionstillgångar.

Vill du veta mer om Due Diligence?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.