0 av 0 för ""

Energidistribution

 

Energidistribution, en nyckel i energiomställningen

En tillförlitlig energiförsörjning är en förutsättning för att fortsätta utveckla dagens smarta och hållbara samhällen och städer. Idag är kapacitetsbrist i elnäten en av de stora utmaningarna. Denna beror på en kombination av faktorer som snabb tillväxttakt i storstadsregioner, mer förnybar elproduktion och en ökad elektrifiering. En effektiv energidistribution är en av nycklarna för att lyckas med den omvandling som vi just nu ser med bl.a. omställning till fossilfria industrier och fortsatt utbyggnad av förnybar energi.  Swecos energiexperter inom transmission och distribution finns här för att hjälpa våra kunder med detta.

Energidistribution för dig som kund

Swecos energiexperter har hela den bredd av kompetenser som krävs för att föra ditt projekt från strategi och förstudier via design, upphandling och konstruktion till uppföljning och besiktning. Vi hjälper även våra kunder med optimering och rådgivning i transaktioner. Genom vårt fokus på teknikutveckling och innovation agerar vi rådgivare åt våra kunder och arbetar kontinuerligt med utveckling av digitaliserade processer och hjälper våra kunder att finna hållbara lösningar.

Vi erbjuder dig expertis inom:

Tack vare vår storlek, vår lokala närvaro och vårt arbetssätt, samt med tillgång till Swecos hela kunskapsnätverk med samlad kompetens inom teknik, arkitektur och miljö, kan vi sätta samman rätt team för varje uppdrag.

  • Ny teknikanläggning med glödande karaktär

    Gubbängens fördelningsstation ska bidra till att uppfylla kraven på utökad kapacitet när Stockholms söderort byggs ut. Den nybyggda teknikanläggningen fungerar som knutpunkt för kraftöverföring från befintlig mottagningsstation. Med en innovativ ljusbelyst fasadlösning skapas en extra dimension till anläggningen.

  • Kapacitet Stockholm skapar förutsättningar för framtidens elbehov

    Programmet ”Kapacitet Stockholm” syftar till att ge elnätet i Stockholmsområdet förutsättningar till ökad överföringsförmåga för att möta framtidens behov. Swecos energi- och industriexperter har bland annat fått uppdraget att söka nödvändiga tillstånd för flertalet kraftledningar och stationer, utreda alternativ för etablering av ställverken och säkra markåtkomsten.

Vill du veta mer om Energidistribution?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.