0 av 0 för ""

Telekommunikation

Telekommunikation spelar en viktig roll för att uppfylla samhällets och industrins framtida behov av kommunikation. Med Swecos samlade och breda kunskap är vi med och utvecklar framtidens telekommunikationer för ökad samhällsnytta.

Telekommunikation viktig när samhällen och städer växer

I takt med att framtidens samhällen och städer växer ökar också kraven på att bygga ut och använda kommunikationsinfrastrukturen på ett effektivt sätt. Det kommer att vara fibernäten och mobilnäten som tillsammans ska uppfylla samhällets framtida behov av kommunikation.

Telekommunikation som informationsbärare

I digitaliseringens spår och utvecklingen av det intelligenta samhället behöver människor och verksamheter en väl fungerande infrastruktur för kommunikation. Den uppkopplade staden med smarta transportnät och smarta energisystem är beroende av telekommunikation som informationsbärare.

Swecos experter utvecklar framtidens telekommunikation

Svenska regeringen har satt upp ett ambitiöst mål för bredbandsanslutningar. Tanken är att 95 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025. För att stödja utbyggnaden av fiber har svenska regeringen avsatt drygt tre miljarder kronor för att bygga ut bredband på landsbygden. För att lyckas med det krävs att den fasta och mobila telekommunikationen samverkar på ett innovativt och genomtänkt sätt.

Men det räcker inte med offentliga medel för att nå en framgångsrik utbyggnad. Lika viktigt är kompetens och genomtänkta strategier för att skapa en hållbar utveckling. Med Swecos samlade och breda kunskap om IT, samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta energisystem är vi med och utvecklar framtidens telekommunikationer för ökad samhällsnytta.

Läs mer om Swecos övriga tjänster inom energidistribution.

Vill du veta mer om Telekommunikation?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.