0 av 0 för ""

Kärnkraft

Kärnkraften är en viktig energikälla i Sveriges energimix

Kärnkraft är en stabil och viktig energikälla i många delar av världen, inte minst i Sverige där den utgör en betydande del av vår elproduktion och bidrar till elnätets stabilitet. Under de senaste åren har fokuset på energifrågor i samhället ökat. Att lyckas med energiomställningen ses nu som en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen av samhället. Därmed har kärnkraftsfrågan återigen aktualiserats. En tydlig trend är att politiken och folkopinionen är mer positivt inställda till kärnkraft vare sig det kommer till nybyggnation av fullstora kärnkraftverk eller Small Modular Reactors (SMR). Samtidigt har flertalet kärnkraftverk stängts ner eller håller på att avvecklas och rivas. Detta ger två stora trender inom branschen, nybyggnation samt avveckling och rivning.

Swecos experter hanterar samtliga delar inom kärnkraft

Sweco har många års erfarenhet inom den nukleära branschen då en gedigen kompetens inom områdets alla discipliner byggts upp.  Utöver vår egen kompetens arbetar Sweco tillsammans med ett nätverk av partners och underkonsulter kopplat till specifik expertkompetens eller resursförstärkning. Sweco har den expertis och kompetens som krävs för att stötta våra kunder med deras utmaningar inom den nukleära sektorn. Vi kan t.ex. hjälpa till med följande:

 • Projektledning, delprojektledning och projektstöd
 • Kvalitetsstyrning samt verifiering och validering (V&V)
 • Bas P
 • Anläggningskonstruktion
 • Systemkonstruktion inom samtliga discipliner exempelvis; el, automation, mek, bygg och HVAC
 • Detaljkonstruktion inom samtliga discipliner exempelvis; el, automation, mek, bygg och HVAC.
 • Säkerhetsanalyser och Safety Analysis Report (SAR)
 • Licensiering
 • Strålningsingenjörer
 • Avfallsingenjörer

Vill du veta mer om kärnkraft?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.