0 av 0 för ""

Solenergi

Solenergi, solvärme och el från solceller är globalt sett den snabbast växande energikällan idag. Sweco har specialistkunskap inom alla de tekniska discipliner som ryms i ett solenergiprojekt.

Optimala solenergilösningar

Det är många olika tekniska system som ska anpassas mot varandra för att på bästa sätt nå en optimal lösning. Genom att kombinera vår kunskap inom energi, arkitektur, miljö, installation och elmarknad kan vi hjälpa dig som kund att hitta smarta lösningar på komplexa behov. Swecos unika bredd gör att vi har kunskap om hur solenergi på bästa sätt kan användas i befintliga fastigheter och hur man optimerar solenergi för nya fastigheter. Vi vet också hur småskalig solenergi på bästa sätt ska produceras och hur man integrerar med storskalig industriell kraftproduktion.

Våra experter arbetar med allt från konceptutveckling där man utnyttjar solceller för storskalig avsaltning av havsvatten till tekniska och kommersiella företagsgenomgångar, design av anläggningar, integrering av solcellsproduktion på svaga elnät, upphandling, byggledning och projektledning.

Vi hjälper er med alla delar av er solcellssatsning

Sweco erbjuder samlad kompetens för att hjälpa er med er solcellssatsning, från tidig förstudie till besiktning av färdiga anläggningar och regelbunden driftuppföljning. Vi projektleder hela resan. Som oberoende tredjepart säkerställer vi att ni får ut så mycket som möjligt av er investering.

Oberoende rådgivning och expertis

Sweco ser till kundernas långsiktiga intressen kopplat till investeringar i solcellsanläggningar. Som oberoende rådgivare och expert inom solenergi kan vi genomlysa och vägleda er rätt i era solenergiinvesteringar för att få ut så mycket som möjligt av affären. Vi står på kundens sida och bistår med enstaka delmoment eller följer med genom hela processen, ni väljer själv Swecos inblandning efter hur ert behov ser ut.

Förstudie och investeringsstrategi

Vi kartlägger tekniska, ekonomiska och regulatoriska förutsättningar som kan tala emot och för en investering i solenergi givet era individuella och marknadens rådande förutsättningar och ger er förslag på investeringsstrategi.

Offertgranskning

Sweco granskar inkomna offerter med hänsyn till tekniska, fastighetsspecifika, ekonomiska och avtalsmässiga aspekter och ger ett utlåtande om vilket alternativ som ger mest träffsäkert resultat givet era förutsättningar. Sweco jämför entreprenörernas tekniska lösningar mellan varandra i projekteringsprogram för att ställa entreprenörernas tekniska lösningar mot varandra på likvärdiga villkor.

Projektledning och representation

Vi agerar er förlängda arm och bistår med allt från kravställning och upphandling av anläggning, representation under byggfasen, till slutbesiktning och kontroll av att köpekontrakt efterlevs.

 

Läs mer om vårt erbjudande inom energiproduktion

Vill du veta mer om Solenergi?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.