0 av 0 för ""

Vindkraft

Vindkraft är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi. Swecos experter är starkt engagerade i energiomställningen och att utveckla vindkraftens fulla potential.

Vindkraft viktig i omställning till hållbar energiproduktion

Vindkraften byggs ut för fullt och är en förutsättning för elektrifieringen i industrin och transportsektorn. Vi ser en starkt ökande trend hos nuvarande och potentiella kunder att hitta nya projekt att utveckla eller investera i samt att analysera vad en utökad vindkraftsportfölj skulle kunna innebära för dem.

Vi på Sweco har gedigen erfarenhet inom vindkraft och erbjuder våra kunder tjänster inom screening, miljö- och tillståndsfrågor, vindanalys, projektering, upphandling, byggledning och optimering.  Vi tar också fram investeringsalternativ baserat på vår omfattande databas med information från vindkraftparker och möjliga nyetableringar och vi värderar vindkraftsprojektens potential och risk genom vårt kostnadsverktyg.

Sweco erbjuder helhetslösningar inom vindkraft

Swecos omfattande expertis på området, i kombination med lokal närvaro på många marknader, gör att vi kan erbjuda helhetslösningar och vara ett stöd genom hela utvecklingsprocessen, såväl vid val av investeringsobjekt, nybyggnation som vid optimering av produktion.

Internationell expertis inom vindkraft skapar värde för dig som kund

Swecos internationella kompetens omfattar hundratals kollegor ​vilket gör det möjligt för oss att leverera tjänster med ett globalt perspektiv och med lokal närvaro. Våra tjänster riktar sig till er som behöver hjälp inom bland annat:

  • Projektutveckling och inventeringar, inklusive tillståndsfrågor och MKB
  • Vindmätningar, vindanalys och produktionsberäkningar
  • Investeringsanalys, Due Diligence och upphandling
  • Construction management
  • Screening och förstudier, inklusive finansiell analys med beräkning av LCOE.
  • Geotekniska undersökningar, grundläggning och tredjepartsgranskning

Vi bevakar området vindkraft och hjälper er att utveckla er affär

Sweco har stor marknadsnärvaro och erbjuder en bred och djup kompetens inom vindkraft. Vi är med och utvecklar marknaden med fler än 200 engagerade konsulter inom vindkraft. Vi arbetar i ”glokala” team med experter som vi sätter ihop utifrån våra kunders behov. Genom stöd från Sweco, oavsett om det gäller några timmars rådgivning eller projektutveckling av en hel vindkraftspark, så får ni tillgång till vår samlade expertis och erfarenhet.

Vi bistår med den kompetens ni behöver oavsett om det gäller landbaserad eller havsbaserad vindkraft. Med spjutspetskompetens och bred marknadsnärvaro hjälper vi dig som kund att bevaka både vad som händer på vindkraftsområdet och en tänkbar utveckling för produkter och tjänster. Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa just dig med din vindkraftsaffär och din verksamhet. Vi hjälper ett brett spektrum av kunder i många olika länder. Våra kunder inkluderar allt från myndigheter och stora skogsbolag till energibolag som vill utveckla sin vindkraftsportfölj, nya aktörer som vill utveckla hållbar energiproduktion samt investerare och finansiärer.

  • Vindkraftsparker på Island

    Mer än 80 % av all energi på Island utvinns från vattenkraft och geotermisk energi, men de senaste åren har Landsvirkjun, Islands nationella energibolag, undersökt förutsättningarna för vindkraft och sett stor potential. Två stora vindkraftsparker planeras, och Sweco bidrar med expertis i båda projekten.

Vill du veta mer om Vindkraft?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.