0 av 0 för ""

Industriell symbios

 

Industriell symbios – ett växande område kopplat till den gröna omställningen

Industriella symbioser har funnits i Sverige under lång tid, men har då oftast byggts upp med utgångspunkt kopplat till ett företag. I takt med den pågående gröna omställningen och det växande intresset för att hushålla med resurser hos företag och samhälle så ökar även intresset för nya typer av symbioser.

Tillsammans för att lösa era utmaningar

Genom Swecos samlade och heltäckande kompetens inom alla delar av samhällsbyggnadsbranschen kan vi hjälpa dig att driva utvecklingen av en industriell och urban symbios i ett område, genom alla skeden från att identifiera lämpliga aktörer till att dessa är fysiskt sammankopplade.

Vad är Industriell symbios?

En industriell symbios kopplar ihop verksamheter i ett område för att spara resurser. Restprodukter från en verksamhet blir insatsvaror i en verksamhet som kanske sysslar med något helt annat. Genom att det som tidigare blev avfall eller släpptes ut i luften istället blir ett värdefullt material för någon annan, blir verksamheterna både ekonomiskt och ekologiskt mer hållbara. Ett långsiktigt samarbete skapas, vilket minskar risker och stärker företagens konkurrenskraft.

Illust5ration över flödet i en industriell symbios

 

Industriell symbios beroende av restprodukter

Restprodukterna som är intressanta för att bli del av en symbios kan vara del av antingen det tekniska eller biologiska flödet i samhället. Från det tekniska kan det handla om till exempel plastdelar som idag är avfall men som skulle kunna återvinnas i ett annat företags process. Från det biologiska flödet i samhället kan det vara till exempel livsmedelsrester, fiber eller aska som kan användas för odling, livsmedelsproduktion eller andra organiska processer. Även värme, syrgas, koldioxid eller ånga som idag släpps ut kan bli en värdefull vara för ett annat företag.

Vill du veta mer om Industriell symbios

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.