0 av 0 för ""

Life science

Swecos industriexperter har den samlade expertis som krävs för att hjälpa våra kunder med utmaningar kopplat till Life science.

Vad är Life science?

Life science syftar på det vetenskapliga området där levande ting, så som människor, växter och mikroorganismer studeras. Huvudsyftet med forskningen inom Life science är att lyfta livskvaliteten för människor genom att skapa nya behandlingar, snabbare och säkrare diagnostik, livskraftigare och näringsrikare grödor och innovativa lösningar inom hållbarhet och miljö.

I branschen ingår industrierna läkemedel, diagnostik, medicinteknik, livsmedel och jordbruk. För att göra medicin, diagnostik och livsmedel tillgängligt för alla krävs ständig teknologisk innovation och nytänkande som leder till ökad produktionskapacitet och sänkta omkostnader.

Life science industrin är nära anknuten till miljö och hållbarhet med koppling till hälsa och välbefinnande.

Möjligheter inom Life science branschen?

Life science branschen befinner sig just nu i en expansiv fas. Implementeringen av industri 4.0 och en ständigt ökande digitaliseringsgrad innebär stora utmaningar för aktörer i sektorn. Dessutom har ett antal nya regelverk som In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR), Medical Device Regulation (MDR) och uppdateringar inom Good Manufacturing Practice (GMP) och Good Automated Manufacturing Practice (GAMP) lett till ökade krav på kvalitetsledning, validering och dokumentation för att uppfylla alla regulatoriska krav. Med stora utmaningar följer även stora möjligheter.

Sweco har den expertis som krävs för att hjälpa våra kunder inom Life science

Sweco har den samlade expertis som krävs för att hjälpa våra kunder med utmaningar kopplat till Life science. Vi kan bland annat erbjuda:

 • Quality Assurance & Regulatory Affairs
  • GxP & GAMP
  • IVDR & MDR
  • ISO 13485, ISO 14971
 • Validering och valideringsledning
  • Kvalificering av utrustning
  • Validering av processer
  • Designkvalificering (DQ)
  • Installation, Operational and Performance Qualification (IQ/OQ/PQ)
  • Factory Acceptance Test and Site Acceptance Test (FAT/SAT)
 • Processdesign & konstruktion
 • Processutveckling, optimering & övervakning
 • Projektledning
 • Hållbarhet och miljöcertifiering
  • ISO 14001
 • Digitalisering
 • El & Automation

Varför välja Sweco?

På Sweco har vi samlat gedigen expertis inom GxP & ISO 13485, där våra experter har som mål att stötta aktörer inom Life science sektorn. Vi ser till att era kvalitetsledningssystem och projekt uppfyller alla regulatoriska krav.

Förutom vår kompetens inom Life science finns inom Sweco ett brett kunskapsnätverk inom automation, el, logistik, energi, konstruktion, hållbarhet och digitala lösningar. Genom vår bredd och spets kan vi tillsammans med våra kunder göra de största och mest komplexa projekt genomförbara. Med Sweco som partner, tar vi tillsammans vara på möjligheterna som erbjuds i branschen.

Vill du veta mer om Life science?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.