0 av 0 för ""

Kapacitetsbrist i elnätet

Möjlighet att mildra effekten av kapacitetsbristen i elnätet

Under vintern uppstår stundtals kapacitetsbrist i elnätet, vilket sammanfaller med kallt väder. Ofta leder detta till dyrare elpriser, risk för bortkoppling och i förlängningen att industriinvesteringar uteblir.

Swecos analyser visar att elbristen egentligen är mycket kortvarig i flertalet nätområden. När elbehovet är kritiskt högt – endast en procent av all tid, det vill säga några dagar per år – skulle problemet kortsiktigt kunna lösas genom såväl mer effektiv energianvändning inom industri och bostäder, som effektivt utnyttjande av elnät hos nätbolag. Swecos experter hjälper gärna till med rådgivning kring kapacitetsbristen i elnätet.

  • Potentiell elbrist får inte bli ett hinder för Sveriges gröna omställning. Att bygga ut elnätet är en långsiktig investering som kommer att ta tid. Det måste vi göra, men vi måste parallellt också satsa på lösningar som gör att vi kommer tillrätta med kapacitetsbristen här och nu.

    Catarina Naucler, Head of Energy Markets, Sweco Sverige

Större behov av elvärme – då uppstår kapacitetsbrist

En kapacitetsbrist blir ett hinder för den gröna omställningen när både nya industrietableringar och befintlig industri vill minska sina utsläpp och minska energiförbrukningen genom elektrifiering.  

Det är dock tydligt att nyttjandet av kapaciteten i elnätet följer temperaturen utomhus. Under årets kallaste vinterdagar nyttjas elnätens kapacitets maximalt men resten av året råder i stället kapacitetsöverskott. Därför är smart hantering av el, än mer specifikt el för uppvärmning av fastigheter under vintern, den avgörande faktorn att komma till rätta med de relativt få timmar varje år som Sverige har kapacitetsbrist.

Kortsiktiga lösningar för att råda bot på kapacitetsbristen 

Parallellt med långsiktiga lösningar som att bygga ut elnätet, behövs kortsiktiga lösningar som skulle kunna frigöra kapacitet och lösa kapacitetsbristen här och nu.  

För elleverantörer och nätbolag

För att använda elen i lokalnäten mer effektivt skulle nätbolag kunna jämna ut förbrukningskurvan genom att erbjuda kunder ett nätpris som kan jämföras med trängselavgift. Nätbolag skulle kunna använda sig mer av timupplösta priser som också liksom elpriser kan variera för att ge tydliga signaler till kunder: när det är lite ont om kapacitet blir det dyrare och när det inte är ont om kapacitet är det lite billigare. På samma sätt kan elleverantörer uppmuntra privatpersoner att ladda sin elbil under natten istället för på dagen och på så sätt jämna ut förbrukningen.

För industrin

Det finns många olika lösningar för enskilda industrier att effektivisera och frigöra kapacitet. Exempelvis kan industrin kartlägga sin förbrukning under de olika stadierna i industriprocessen och därmed analysera hur toppförbrukningen kan gå ner. Potentiellt kan även anläggningens reservbatterier för driftstopp användas när kapacitetsbrist uppstår. På längre sikt kan cirkulär stadsbyggnad ge möjligheter att frigöra kapacitet.  Överskottsvärme från industrier kan användas till att värma våra samhällen under vintrarna. För att detta ska vara möjligt behöver de gröna industrierna etableras närmare där folk bor.

Nyfiken på att veta mer? Kontakta oss!

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.