0 av 0 för ""

Nya krav på kommuner 2023 kring hållbara vattentjänster

 

Så påverkas kommunerna av förändringar i vattentjänstlagen

Vid årsskiftet infördes förändringar i vattentjänstlagen som bland annat innebär att Sveriges kommuner under 2023 måste ta fram en vattentjänstplan. De ska även bedöma vilka åtgärder som krävs för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Här sammanfattar vi vad lagförändringen innebär och vad kommunerna behöver göra.

En allmän VA-anläggning är kommunal och ska ge bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp. Kommunens ansvar för den allmänna VA-anläggningen regleras i lagen om allmänna vattentjänster (LAV), även kallad vattentjänstlagen. Nu införs förändringar i lagen som ställer nya krav på kommunerna och samtidigt ger dem ökad flexibilitet.

Vad innebär förändringen i vattentjänstlagen?

Bedömningen av behovet att ordna vattentjänster, det vill säga vattenförsörjning och avlopp, görs mer flexibel. En enskild anläggning ska kunna ersätta behovet av en allmän VA-anläggning, förutsatt att man inte kompromissar med skyddet för människors hälsa och miljön.

Lagförändringen innebär också att kommuner blir skyldiga att ta fram vattentjänstplaner, utreda hur den allmänna VA-anläggningen påverkas av skyfall, samt definiera vilka åtgärder som krävs för att hantera detta.

För att förankra vattentjänstplanen ska den vara föremål för samråd och granskning innan kommunfullmäktige fattar beslut. Vid samrådet får de som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter.

Vill ni ha hjälp att komma igång med en vattentjänstplan?

Nu erbjuder vi en lättillgänglig tjänst som ger er vägledning för framtagande av en vattentjänstplan för just er kommun. Vi hjälper er ta fram en skräddarsydd arbetsplan med åtgärder för att uppfylla det nya lagkravet. Vill du veta mer?

Ikon pratbubbla och penna

Syftet med lagförändringen?

  • Huvudsyftet med kravet på vattentjänstplan är att ge förutsättningar för en långsiktig planering av kommunens skyldigheter att ordna allmänna vattentjänster och ge berörda insyn och möjlighet till deltagande i processen.
  • Förändringen förväntas öka åtgärdstakten för gamla VA-anläggningar i dåligt skick och ge större utrymme för kommuner att prioritera de områden som är viktigast sett till behoven att skydda miljö och hälsa.
  • Den syftar också till att klimatanpassa samhället för att skydda den allmänna VA-anläggningen – att omgivningen kan hantera kraftiga skyfall så att VA-tjänsterna fungerar.

Vad är en vattentjänstplan?

En vattentjänstplan är en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga vattenförsörjning och avlopp. Planen ska innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vilken tidsram ska vattentjänstplanen täcka?

Bedömningen är att 12 år kan vara en lämplig tidsperiod. Planen ska hållas aktuell genom att omprövas vart fjärde år.

Vem ansvarar för att reglerna efterföljs?

Kommunerna

Från när börjar den nya lagen gälla?

Den nya lagen börjar gälla 1 januari 2023. Kommunerna behöver ta fram, samråda och besluta om en vattentjänstplan före 31 december 2023.

3 tips till kommuner – så kommer ni igång med vattentjänstplanen:

Bild med text "Analysera nuläge"

Har ni en VA-plan redan idag? Vilka underlag behöver ni komplettera med för att göra bedömningarna som krävs i vattentjänstplanen? Var ska ni ha enskilda anläggningar? Finns underlag för att beskriva var ni ska bygga ut och inte? För att kunna ta fram en plan för arbetet med vattentjänstplanen behöver ni analysera ert nuläge.

Bild med text "Sätt minimum- och bonusnivå"

Definiera vad ni måste göra under 2023 för att få en vattentjänstplan och skyfallsbedömning på plats under 2023. Men fundera även på åtgärder som skulle vara till nytta för kommunen utifrån behov och önskemål ur ett längre perspektiv – en bonusnivå.

Bild med text "Kom igång nu!"

Hur mycket arbete som krävs varierar mellan olika kommuner, men räkna med att ni kommer behöva lägga tid på detta. Bara processen för samråd och beslut för vattentjänstplanen kan ta ett halvår. En bedömning av hur skyfall påverkar den allmänna VA-anläggningen och vilka åtgärder som behöver vidtas tar också tid. Så kom igång med arbetet så snart som möjligt.

Har du frågor om den nya vattentjänstlagen?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.