0 av 0 för ""

Ytvatten

Ytvatten – viktigt för ekosystemet

Ytvatten är det naturliga vatten som är synligt ovan mark i form av sjöar, hav, vattendrag och våtmarker. Vattnet kan exempelvis användas till dricksvatten eller energiutvinning, men det har också en viktig roll i vårt ekosystem. Att hantera ytvatten kan handla om fysisk anpassning av omgivningen när havet stiger på grund av klimatförändringar eller hur vattnet kan regleras vid om- eller nybyggnation. Men det rör sig också sig om att skydda ytvattnet och miljön från föroreningar och annan negativ påverkan.

Vanliga utmaningar inom området ytvatten

Det finns flera faktorer som kan få fysiska eller kemiska konsekvenser på vårt ytvatten och den närliggande omgivningen.

Klimatpåverkan

Hur kan vi skydda våra städer och samhällen mot en stigande havsnivå och översvämningar? Klimatanpassning kan ske på flera principiellt skilda sätt. Vatten kan genom konstruktioner (till exempel översvämningsvallar) hållas borta från det område som ska skyddas, byggnader och infrastruktur kan anpassas för att temporärt tåla översvämning och områden kan strategiskt flyttas till mindre utsatta lägen.

Bygg- och infrastrukturprojekt

Att leva och bo nära vatten har alltid lockat oss människor. Hur kan vi undvika och minimera samhällets negativa påverkan på vattenkvaliteten och/eller vattnets påverkan på omgivningen? Kan vi exempelvis återskapa våtmarker eller åtgärda utsläppsproblematik i befintlig bebyggelse? Eller utreda hur vattnet kommer bete sig och påverka växter och djurliv vid nybyggnation?

Hur kan Sweco hjälpa er?

Med vår hjälp kan ni säkerställa att översvämningar från hav och vattendrag hanteras framtidssäkert, samt hitta lösningar att hantera ytvatten utan oönskade effekter på natur, miljö och estetik.

Exempel på tjänster vi kan hjälpa er med inom ytvatten:

  • Klimatanpassning och översvämningsutredningar
  • Hydrauliska utredningar
  • Vattenkvalitetsutredningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • Miljötillstånd – särskilt aktuell fråga inom vattenkraft där regeringen beslutat att miljövillkoren ska moderniseras och tillstånden måste omprövas

Vi har lokal närvaro med experter inom vatten på 30 kontor runt om i landet. Samtidigt har vi tillgång till hela Swecos kompetensbank inom vatten i Sverige och övriga Europa, och samverkan med all annan kompetens inom samhällsbyggnad. Våra experter har lång erfarenhet av att driva, utveckla och stödja arbetet inom hydrologi både åt kommuner och privata aktörer.

  • Klimatanpassning av Falsterbonäset i Skåne – skydd mot stigande havsnivå.

Vill du veta mer om Ytvatten?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.