0 av 0 för ""

Förorenade områden

Sanering av byggnader och industriområden är viktiga när staden växer. Swecos experter gör utredningar för mark och byggnader som behöver saneras samt projekterar och utför miljötekniska undersökningar.

Förorenade områden saneras när staden växer

Till följd av den omfattande inflyttningen till städerna ökar behovet av bostäder och arbetsplatser. Då får ofta gamla industriområden ge vika för nya attraktiva offentliga miljöer.  

Innan människor kan leva och bo i dessa områden och för att säkerställa en god miljö behöver utredningar göras och mark och byggnader eventuellt saneras. Vi har stor erfarenhet av den mångfald av historiska verksamheter som har gett upphov till föroreningar och förekomsten av dessa i mark, grundvatten, sediment och byggnader. 

Bred expertis inom sanering av förorenade områden

Swecos uppdrag består ofta av både översiktliga och fördjupade miljötekniska undersökningar med efterföljande riskbedömning för människors hälsa och miljön. Vid behov genomför vi även utredningar och riskvärderingar inför eventuell efterbehandling. Vi projekterar och utför miljökontroll i samband med själva efterbehandlingen, samt sköter kontakten med aktuell tillsynsmyndighet. 

Projekt som rör förorenade områden är ofta komplexa och spänner över flera kompetensområden. Tack vare Swecos breda kompetens, i kombination med förståelse och engagemang för kundernas verksamhet, kan vi bidra med en helhetssyn som garanterar ett bra resultat. 

Vill du veta mer om Förorenade områden?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap