0 av 0 för ""

Kemikalier

Kemikalier ingår i många vardagsprodukter. Swecos experter hjälper företag och erbjuder rådgivning om de krav och direktiv som reglerar marknaden för kemiska produkter.

Daglig exponering för kemikalier i vardagen 

Vi exponeras för kemikalier dagligen från till exempel kläder, hudprodukter, färg och barnleksaker. Målet med Swecos arbete är att bidra till ett större skydd för människors hälsa och miljön och samtidigt stärka företagens konkurrenskraft.  

Miljökonsulter med expertis på kemiska ämnen och produkter

Swecos miljökonsulter är experter på de krav och direktiv som reglerar marknaden för de flesta kemiska produkter och varor. Våra miljökonsulter hjälper företag att genomföra REACH-registrering och med anmälningar till ECHA och nationella kemikaliemyndigheter med mera. Vi utför också klassificering och märkning av kemiska ämnen och produkter, samt flera andra områden. Som miljökonsulter är vi bland annat experter på konserveringsmedel, biocidprodukter, färgämnen, kosmetik, hygien, textiler, rengöringsmedel och doftämnen. 

Erbjuder rådgivning kring kemikalielagstiftning

Med Swecos internationella närvaro kan vi också erbjuda heltäckande regulatorisk rådgivning om såväl nationella regler som EU:s kemikalielagstiftning, i form av REACH, CLP (klassificering, märkning och förpackningar), samt biocid- och kosmetikförordningar. I vår verktygslåda finns flera etablerade metoder som IUCLID 6, R4BP3, REACH-IT, Chesar, SPC Editor, QSAR Toolbox, ePIC etc. 

Vill du veta mer om Kemikalier?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.