0 av 0 för ""

Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys

Samhället måste anpassas efter klimatförändringar som kraftigare regn, stigande havsnivåer och högre vattenflöden. Med vår egenutvecklade modell för kostnadsnyttoanalys kan våra experter identifiera de mest fördelaktiga åtgärderna vid klimatanpassning.

Klimatkalkyl ett viktigt verktyg vid klimatförändringar

Att bo och leva nära vatten är eftertraktat, men ökade klimatförändringar medför nya utmaningar. Kraftigare regn, stigande havsnivåer och högre vattenflöden är något vi måste anpassa samhället efter. Våra engagerade konsulter och experter inom klimatanpassning hjälper till att förutse vilka konsekvenser klimatet kan få, till exempel i form av ökad översvämningsrisk. 

Swecos modell för kostnadsnyttoanalys av klimatanpassning

Swecos konsulter har utvecklat en modell för samhällsekonomisk kostnads- och nyttoanalys (KNA) som har använts med framgång i ett stort antal projekt. Med hjälp av KNA kan vi göra en samhällsekonomisk analys av planerade åtgärder där nyttan, i form av minskade risker för översvämning, värderas mot kostnaderna för att genomföra åtgärderna. KNA gör det möjligt att tidigt identifiera de mest fördelaktiga åtgärderna och blir därmed ett mycket viktigt beslutsunderlag för alla typer av projekt. 

Kartlägger översvämningsrisker och föreslår åtgärder

Vi arbetar också med att kartlägga översvämningsrisker och föreslå åtgärder och tar fram strategier för reglering och tappning av vatten från sjöar. Vid utbyggnad i vatten i kustområden beräknar vi också strömmar. Våra konsulter tar fram miljökonsekvensbeskrivningar och olika typer av tekniska beskrivningar, samt projekterar dämmen och andra flödesreglerande konstruktioner. 

 

Vill du veta mer om Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.