0 av 0 för ""

Luft

Frisk luft är ett miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Swecos experter utreder och beskriver konsekvenserna av en verksamhets utsläpp till luft samt föreslår förebyggande åtgärder för en god luftmiljö.

Utsläpp till luft viktiga att utreda löpande

En god luftkvalitet är avgörande för människors hälsa. Utsläpp till luft är viktiga att utreda löpande inom egenkontrollen samt till exempel vid tillståndsansökningar för att säkerställa att miljökvalitetsnormer inte överskrids.

Förebyggande åtgärder för god luftmiljö

Swecos experter inom luft är arbetar löpande med ett stort antal utredningar. Vi hjälper till att utreda och beskriva konsekvenserna av en verksamhets utsläpp till luft och föreslår förebyggande åtgärder för att minska miljöpåverkan och uppfylla lagkrav och miljömål.

Swecos miljökonsulter erbjuder bred kompetens inom luftkvalitet

Sweco använder ett antal olika beräkningsmodeller för att så optimalt som möjligt beräkna och beskriva utsläppens konsekvenser när det gäller exempelvis spridning, exponering och nedfall av partiklar, kvävedioxid, svaveldioxid, kolväten och lukt.

Våra miljökonsulter skapar underlag till översikts- och detaljplaner, vi beräknar spridning från skorstens- och processutsläpp från industrianläggningar. Skapar luktutredningar från bland annat avloppsreningsverk samt underlag till infrastrukturprojekt som hamnar, järnväg, tunnelbana, väg och flygplatser.

Vill du veta mer om Luft?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap