0 av 0 för ""

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

En helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra säkerställer att miljömässiga mål uppfylls och en hållbar utveckling av vårt samhälle.

Minskad miljöpåverkan skapar ett hållbart samhälle

Samhällsutvecklingen medför ett ständigt behov av ny- och ombyggnad av bostadsområden, infrastruktur, industrier och mycket annat. Det innebär ofta krav på tillstånd från myndigheter och i många fall en utredning av hur miljön påverkas i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Lagkrav på en miljökonsekvensbeskrivning

I miljöbalken finns det krav på att företag ska utreda miljöpåverkan när deras verksamhet kan komma att påverka miljön på ett betydande sätt. Det görs ofta genom en miljökonsekvensbeskrivning. MKB är både ett dokument som används som beslutsunderlag vid myndighetsbeslut men omfattar också själva framtagandet av dokumentet.

Gedigen kompetens för komplexa utredningsprocesser

Swecos miljökonsulter har gedigen kompetens inom MKB för flera områden som väg- och järnvägsutbyggnad, industri, vattenverksamhet, kommunal planering, vindkraft, kraftledningsutbyggnad och mycket annat. Genom bred kompetens både inom miljöområdet och flera tekniska områden är vi väl rustade för de komplexa utredningsprocesser som en miljökonsekvensbeskrivning innebär och även de underlagsutredningar som ofta krävs.

Swecos miljökonsulter hjälper också till med uppföljning av tillstånd så som förstagångsbesiktningar, periodiska besiktningar eller i allmänt miljöstöd.

 

 

Vill du veta mer om Miljöbedömning och MKB?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap