0 av 0 för ""

2022-11-22

Reading time: 3min

AG

Amanda Gren

Varför ska jag miljöcertifiera min fastighet?

Att miljöcertifiera blir allt vanligare bland fastighetsägare och fler och fler inser fördelarna med en certifiering. Allt fler fastighetsägare har som målsättning att deras bestånd, eller delar av beståndet, ska certifieras. Det har visat sig att miljöcertifierade byggnader har ett högre värde på marknaden, lägre energikostnader och är attraktiva för miljömedvetna hyresgäster. En miljöcertifiering inkluderar en tredjepartsgranskning vilket innebär att man får en kvalitetssäkring av det arbete som utförts och byggnadens miljöprestanda. De senaste åren har utbudet av miljöcertifieringar ökat markant och kraven från hyresgäster blir också tydligare.

Miljöcertifiering av nyproduktion och befintliga fastigheter

De vanligaste certifieringssystemen i Sverige är Miljöbyggnad, BREEAM och LEED, och nu börjar också flera fastighetsägare att certifiera sina befintliga bestånd för att få bättre koll på miljöstatusen hos de befintliga byggnaderna. Det kan exempelvis handla om energianvändning, avfallshantering, handikappanpassning, vattenanvändning och så vidare.  Vanliga miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader i drift är BREEAM In-Use, utvecklat av BRE i Storbritannien samt Miljöbyggnad iDrift, utvecklat av SGBC (Sweden Green Guilding Council) i Sverige. Vissa av systemen ställer krav på att det ska finnas rutiner för fortlöpande miljö- och energiarbete i byggnaderna samt krav på återkommande omcertifiering för att säkerställa efterlevnad.

Miljöcertifiering av befintligt fastighetsbestånd

Just nu jobbar vi med Breeam in Use-certifieringar för flera av Diös fastigheter i Umeå, Skellefteå och Luleå.  Vid en Breeam in Use-certifiering dokumenteras bland annat fastigheternas energianvändning, grönytor kring byggnaden, avstånd till lokaltrafik, snålspolande tappvattenkranar med mera. Fastighetsägaren är i driven i frågan och målet är att uppnå betyget Very Good på samtliga fastigheter.  För att hjälpa Diös att uppnå det högt ställda målet kan vi hjälpa till med att komma med förslag på prestandahöjande åtgärder som gör att betyget kan uppnås.

Solceller på tak

För att certifiera befintliga byggnader krävs en omfattande dokumentation. Här dokumenteras bland annat att fastigheten har installerade solcellspaneler på taket som genererar fossilfri förnybar energi. 

Kravställa utan miljöcertifiering

Att bygga enligt miljöbyggnadskrav utan att certifiera är vanligt och många gör det för att spara på kostnader. Det man inte tänker på är att kraven som är projekterade inte tredjepartsgranskas, och ingen uppföljning sker inom 3 år. Vår erfarenhet är även att dessa projekt sällan uppnår samma kvalitet som ett projekt där byggnaden certifieras, eftersom det är lätt att tumma på certifieringens höga kriterier.

Är du som fastighetsägare intresserad av vilket certifieringssystem som passar era nyproducerade eller befintliga byggnader så hjälper vi gärna till och vägleder er.