FFNS stiftelse för forskning, utveckling och utbildning

FFNS-stiftelsen grundades 1982 av arkitektföretaget FFNS, som idag är Swecos arkitekturverksamhet och en del av Sweco-koncernen. Stiftelsen delar vartannat år ut anslag för att främja forskning, utveckling och utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning samt byggnadstekniska frågor.

 

Vem kan söka?

Ansökan står öppen för alla, men företrädelsevis personer som har akademisk examen inom arkitektur, formgivning och byggnadsteknik eller motsvarande praktisk yrkeserfarenhet.

Vad är stiftelsens ändamål?

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, utveckling och utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning samt byggnadstekniska frågor. Vidare områden som berör projektadministrativa frågor däri inbegripet forskning, som syftar till rationaliseringar, skapande eller utveckling av program, system, rutiner eller liknande.

OBS. Stiftelsen ger inte bidrag till examensarbeten eller lön.

Se stiftelsens stadgar. 

När och hur söker man?

Din ansökan ska vara inne senast 30 april 2020.

Ladda ner ansökningblankett här. 

Beslut

De inkomna ansökningshandlingarna bedöms av stiftelsens styrelse. Beslut meddelas alla sökanden senast juni samma år. Styrelsen tillämpar rutinen att mot rekvisition utbetala 50% av beviljat anslag. Resterande belopp rekvireras efter insänd slutrapport. 

Om ansökan beviljas?

Projektet ska påbörjas inom ett år från det att ansökan beviljats. Om angiven tidplan förändras skall stiftelsen informeras. Har slutredovisning ej skett efter senast ett år efter planerat avslut återförs resterande belopp till stiftelsen. I slutrapporten ska det framgå att FFNS Stiftelse för forskning, utveckling och utbildning bidragit med medel till projektet. Sammanfattning ska lämnas in till stiftelsen i digitalt format vid slutredovisning. Stiftelsen har för avsikt att visa projekt som beviljats anslag på www.sweco.se/ffns-stiftelsen och kommer även att publicera sammanfattningen på stiftelsens hemsida.

Tidigare beviljade projektanslag

Lista med stipendiater

Se exempel på tidigare beviljade projektanslag:

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Pia Kjellgren Schönning tel 08-522 952 66, e-post: pia.kjellgren.schonning@sweco.se  


Elisabeth Björkman tel 08-522 955 03
e-post: elisabeth.bjorkman@sweco.se 

STIFTELSENS STYRELSE

Ordinarie styrelseledamöter:
Pia Kjellgren Schönning, ordförande
Anna Leonsson
Björn Ekelund                          
Jonas Kjellander
Katarina Schylberg 
Staffan Sundström 
Elisabeth Björkman    
Peter Fröst                      
       

Suppleanter:
Caroline Lindgren, jurist     
                          
Johanna Eriksson                      
Ellen Bodström              
Tony Svensson

Visualisering: Swecos arkitekter
Ön Kvarnholmen i Nacka, strax söder om Stockholm, har en för många okänd historia. Nu håller en citynära stadsdel med plats för 3000 bostäder, skolor och butiker på att växa fram i denna kultur- och industrihistoriskt spännande miljö. Swecos arkitekter ansvarar för bostadshuset Stockholm Lighthouse.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.