Hedlunda Förskola

I Umeå ligger idag en av världens nordligaste internationellt certifierade passivhus, Hedlunda Förskola. Projektet omfattar nybyggnation av en förskola där barnens utveckling och fantasi står i fokus. Förhoppningen är att skolan ska bli en förebild för framtida projekt och verksamheter.

Fakta

Uppdrag: Hedlunda Förskola

Kompetensområden: Arkitektur, Byggkonstruktion, Ljusdesign, El, VVS, Internationellt passivhus, BREEAM

Plats: Umeå

Kund: Umeå kommun

Färdigställt: 2014

Ansvarig arkitekt: Thomas Greindl, Jonas Kjellander och Jens Hoff

Uppdrag

Hedlunda Förskola är ett uppdrag som Swecos arkitekter i Umeå vann i en tävling som initierades av Umeå kommun. Visionen har varit att skapa en planlösning som gör det lätt att orientera sig i byggnaden. Samtliga material är giftfria och nästan alla är förnybara, både inne och ute, och är valda med omtanke och med tanke på hur de kan upplevas av barnen.

Skolans huvudbyggnad är placerad i den del av tomten som är mest belyst av solen, med en tydligt markerad entré. Lokalerna är placerade längs med en lång axel – galleriet, med generösa ljusinsläpp. Flera möbler fungerar som fast inredning i skolan, så som fasta bokhyllor vid fönstren som i sin tur skapar djupa fönsternischer för barnen att krypa upp i. Matsalen ligger i en separat byggnad och har sedumtak, detta för att visa på skolans miljötänk, eftersom de viktigaste åtgärderna för en 100 procent giftfri inomhusmiljö och den ekologiska hållbarheten är osynlig. Sedumtaket erbjuder dessutom god värme- och ljudisolering samt är ljuddämpande. Matsalen är även tänkt till att kunna användas för flera aktiviteter.

Hedlunda Förskolan har blivit utsedd som referensprojekt ”Best Practice” inom EU-projektet MountEE3, vilket är ett projekt där EU-länder sammarbetar för att öka kompetensen inom energieffektivitet och hållbart byggande. Byggnaden är ett internationellt certifierat passivhus och kommer även att bli certifierat enligt Sweden Green Building Council BREEAM. Skolan uppfyller dessutom de kommande kraven från ”NäraNollEnergiByggnader” enligt EU-direktiven 2020.

Hedlunda förskola är utvald till Nordiska paviljongen i Venedig 2016.

Hedlunda förskola i Umeå

Hedlunda förskola i Umeåh

Hedlunda förskola i Umeå

Hedlunda förskola i Umeå

Hedlunda förskola i Umeå

Hedlunda förskola i Umeå

Hedlunda förskola i Umeå

Hedlunda förskola i Umeå

Hedlunda förskola i Umeå