Framkomlighetsstudie i cykelnätet

På uppdrag av Helsingfors stad genomfördes en studie om framkomlighet för cyklister. Syftet med studien var att identifiera var det finns problem i framkomligheten samt identifiera olika typer av framkomlighetsstörningar för cyklister i Helsingfors. Resultatet av studien ger staden underlag för att fatta rätt prioriteringar om förbättringar i Helsingfors cykelnät.

Fakta

Uppdrag: Framkomlighetsstudie i cykelnätet

Kund: Helsingfors stad

Kompetenser: Trafikplanering

Uppdragsledare: Oskar Malmberg

Tidsperiod: 2014

Uppdrag

Metoden som används i studien är utvecklad av Sweco och användes första gången av Sweco under 2009 i en framkomlighetsstudie för Stockholms stad. Under 2013 genomfördes en uppföljningsstudie med samma metod i Stockholm. Metoden innebär att cykeltrafiken studeras utifrån ett cyklistperspektiv med hjälp av gps och kamera.

Under en vecka cyklade två av medarbetarna i projektet under tre dagar en sträcka på 50 mil med syfte att samla in data. Informationen ska ligga till grund för beslut om hur cykelvägarna i städerna kan förbättras.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.