0 av 0 för ""

Tomater i växthus

Publicerad: 2022-08-15

Sweco bidrar till cirkulära flöden i Gällivare och Frövi

I industriella processer genereras stora mängder spillvärme som kan användas till uppvärmning av andra verksamheter. Swecos kund, det Malmöbaserade företaget WA3RM, är världsledande inom utveckling och finansiering av cirkulära och biobaserade verksamheter i industriell skala för återvinning av restströmmar. Just nu utreder Sweco, tillsammans med WA3RM, hur spillvärme från LKAB:s planerade fossilfria järnsvampsproduktion i Gällivare och BillerudKorsnäs pappersbruk i Frövi kan användas till storskalig livsmedelsproduktion. Vi träffade Swecos uppdragsledare Tommy Persson som berättar mer om uppdragen.

Hej Tommy! Berätta mer om Swecos uppdrag för WA3RM!

– Vi är involverade i två projekt som handlar om att ta tillvara spillvärme för att producera livsmedel. I Gällivare utreds hur spillvärme från LKAB:s planerade fossilfria järnsvampsproduktion ska kunna användas till storskalig livsmedelsproduktion, och i Frövi utanför Örebro togs precis det första spadtaget för att bygga en anläggning för produktion av tomater och jätteräkor. Vårt uppdrag handlar om att bistå med de konsulttjänster WA3RM behöver för att kunna vidareutveckla och implementera sin affärsmodell när det gäller att återvinna restflöden från industriella processer.

Hur mycket spillvärme pratar vi om?

– Om vi bara ser till anläggningen i Gällivare handlar det om spillvärmemängder i storleksordningen 800 gigawattimmar, vilket ungefär motsvarar den årliga uppvärmningen av 40 000 villor. Det är otroligt häftigt och det är det i särklass största projektet i Sverige när det handlar om energiåtervinning från spillvärme för livsmedelsproduktion. Denna satsning kommer verkligen att bidra till att göra samhället mer cirkulärt och samtidigt påtagligt öka den svenska livsmedelsproduktionen.

När kan vi njuta av jätteräkor från Frövi och andra livsmedel från Gällivare?

– Det är svårt att säga exakt när de båda anläggningarna är klara. I Gällivare ska en teknisk design av anläggningen tas fram och finansiering av projektet säkras. Här är den lokala förankringen också ett viktigt steg i den fortsatta processen. Men det verkar finnas ett stort intresse hos såväl finansiärer som allmänheten och personligen tycker jag det är ett fantastiskt exempel på när industrin och samhället går hand i hand för en hållbar utveckling. Det här är en satsning som ligger helt rätt i tiden och något vi på Sweco vill vara en självklar del av.

Läs WA3RM:s pressmeddelande

Se en presentation om projektet Regenergy Gällivare

För mer information, kontakta: Tommy Persson, tommy.persson@sweco.se