0 av 0 för ""

Åsa Bergman, vd och koncernchef Sweco, Foto Tobias Regnell

Publicerad: 2024-03-28

Sweco publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Sweco (NASDAQ: SWEC-B) rapporterar ett år av robust tillväxt som drivs av den pågående gröna omställningen och befäster sin position som Europas ledande arkitekt- och teknikkonsultföretag. Den totala nettoomsättningen uppgick till 29 miljarder kronor (2,5 miljarder euro) och orderboken är fortsatt stark med 22 000 experter som arbetar nära kunderna i 150 000 pågående projekt.

Omsättningen ökade med 17 procent till 28,5 miljarder SEK och EBITA ökade med 18 procent till 2,5 miljarder SEK. Detta drevs främst av stora kundinvesteringar, från både offentlig och privat sektor, i den accelererande gröna omställningen. De flesta av Swecos affärsområden upplevde god efterfrågan på tjänster inom infrastruktur, vatten, miljö och industri samt tjänster för att säkra städer och samhällens resiliens. Efterfrågan på tjänster inom delar av bygg- och fastighetssegmenten fortsatte att försvagas.

Sweco tar tillvara marknadsmöjligheter kopplat till den gröna omställningen i Europa och är rådgivare till offentliga och privata kunder i den omställning som pågår inom energi, transportsektorn, industrin och städer. Hållbarhet och digitalisering, nu med AI i spetsen, förblir katalysatorer för innovation och effektivitet i vårt arbete och utgör utmärkta affärsmöjligheter för Sweco, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco.

Under 2023 välkomnade Sweco närmare 5 000 nya medarbetare genom aktiv rekrytering och förvärv. Tio förvärv genomfördes, som tillsammans tillförde 1,8 miljarder kronor i intäkter och mer än 1 200 nya experter, och utökade Swecos kompetens och räckvidd inom tillväxtområden.

Swecos kundfokuserade arbetssätt bekräftades i den årliga undersökningen med en genomsnittlig kundnöjdhet på 8,8 av 10. Sweco behåller sin position som en av branschens mest attraktiva arbetsgivare och medarbetarnöjdheten är fortsatt hög.

Swecos främsta bidrag till hållbar samhällsutveckling, för att uppnå bland annat minskat koldioxidavtryck, manifesteras genom de 150 000 pågående kundprojekten för privat och offentlig sektor. För den egna verksamheten har Sweco ett mål om klimatneutralitet till 2040, som bland annat ska uppnås genom att bolagets koldioxidutsläpp till 2030 halveras.

Informationen är sådan som SWECO är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-28 07:20 CET.