0 av 0 för ""

Nyheter och press

Nyheter och press

Här kan du läsa pressmeddelanden och nyheter från Sweco Sverige. Koncernövergripande nyheter och pressmeddelanden för press och investerare finns hos Sweco Group. Kontakta oss på Sweco Sverige on du vill ha information eller bilder från specifika projekt, eller om du behöver en expertkommentar från någon av våra konsulter. Kontaktinformation för både Sweco Sverige och Sweco Group finns längst ner på denna sida.

 

 

Se allaPressmeddelandenNyheterEventStudenteventAlmedalen

27 juni: Beredskap nu!

Vi diskuterar ämnen som social hållbarhet för minskad risk i samhället och cybersäkerhet resiliens för samhällskritisk infrastruktur. Läs mer

grön industri på ett fält

26 juni: Industrin som drivkraft

Under dagen tar vi upp ämnen som hur färdplaner inom bygg och anläggning mot ett fossilfritt Sverige nu omsätts i praktiken samt vad som behövs för att gå från diskussion till implementerade resursutbyten inom cirkulär ekonomi och industriell symbios. Läs mer

Hamnområdet i Trelleborg

25 juni: Staden som omställningsarena

Prata cirkulär omställning tillsammans med oss! Mobilitet och gestaltning av det offentliga rummet är en knäckfråga för att nå städers klimatmål. Och hur är det möjligt att uppnå klimatpositiva områden med banbrytande stadsomvandling? Läs mer

Collagebild över en stad

26 juni: Målkonflikter vid grön omställning – så kan vi hantera och navigera dem

I genomförandet av den gröna omställningen uppstår ofta komplexa val och svåra dilemman. När projekten ska bli av uppstår målkonflikter mellan olika intressen trots enighet om den övergripande målbilden. Mångårig erfarenhet från komplexa projekt och ny forskning visar hur man bäst förebygger, navigerar och hanterar motstående intressen. Sopa inte målkonflikterna under mattan och våga samskapa projekten Läs mer

Sweco Sveriges presstjänst når du på telefon: 010-484 50 20, vardagar kl 8-12 och 13-17 eller via mejl press@sweco.se

Presstjänsten besvarar journalisters frågor om Swecos verksamhet i Sverige. Vi besvarar inte frågor eller erbjudanden om annonsering. Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden via TT. Regulatoriska pressmeddelanden och annan information för investerare finns hos Sweco Group.

Sweco Sveriges presstjänst