0 av 0 för ""

Studenthuset i Linköping, Campus Valla, vinner Årets Bygge

Linköpings nya röda studenthus, Campus Valla, vinner utmärkelsen Årets Bygge. Swecos installationskonsulter har spelat en stor roll i arbetet med att uppnå Miljöbyggnad Guld.

Swecos uppdrag som omfattat vvs-projektering i både projekterings- och byggskede, styr- och övervakning, sprinkler samt energisamordning har involverat flera av Swecos kontor i Östergötland, Gävle och Göteborg.

– Det har varit ett jätteroligt uppdrag att arbeta med där Swecos samlade kompetens inom energioptimering och innovativa lösningar verkligen skapat värde, säger Björn Kleist, regionchef Swecos installationskonsulter.

Det häftiga studenthuset med 1000 innovativa studieplatser är klassat som Miljöbyggnad Guld. Bygget som pågått sen sommaren 2017 och invigdes i augusti 2019 vinner den prestigefyllda utmärkelsen i konkurrens med 68 andra förslag.

– För att kunna nå de högt ställda hållbarhetsmålen har vi bland annat följt ett speciellt hållbarhetsprogram där samtliga teknikdiscipliner deltagit. Att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågorna och integrera hållbarhetsaspekten i alla skeden och alla discipliner är vi vana vid i Sweco. En viktig framgångsfaktor för de höga ambitionerna har dock varit beställarens förmåga att skapa bra förutsättning för effektivt samarbete, säger Björn Kleist.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Kleist, regionchef Swecos installationskonsulter 073 412 57 54, bjorn.kleist@sweco.se

Bild: Linköpings Universitet