0 av 0 för ""

Kulturhuset i Bergsjön

Uppdrag
En ny mötesplats i Bergsjön, Göteborg
Kund
Higab och SDF Östra Göteborg
Status
Färdigställt 2022
Plats
Göteborg
Kompetens
Arkitektur
Ansvarig arkitekt
Margareta Diedrichs

Kulturhuset – en ny mötesplats utformat av Swecos arkitekter

Kulturhuset i Bergsjön är en ny mötesplats i Göteborg som välkomnar alla Göteborgare. Kulturhuset invigdes för allmänheten i augusti 2022 och ligger vid det nya Rymdtorget, byggnation av torget kommer påbörjas hösten 2022.

Visionen om ett funktionellt och hållbart kulturhus för alla

2016 arrangerade Göteborgs stad en arkitekttävling genom fastighetsbolaget Higab och SDF Östra Göteborg, i samarbete med Sveriges Arkitekter. Sweco vann tävlingen med förslaget ”Kulturkorgen”, och fick därmed uppdraget att bearbeta förslaget vidare. Önskan om ett kulturhus i Bergsjön har funnits länge och flera utredningar har gjorts i syfte att skapa en mötesplats i området. Tävlingsuppgiften och visionen handlade om att utforma ett funktionellt och hållbart kulturhus och ett torg med hög arkitektonisk kvalitet, som skulle vara en självklar mötesplats för alla Göteborgare, både boende i området och besökare. En plats för människor att utöva och uppleva kultur, som en del av vardagslivet.

Kulturhuset är nu färdigt och innehåller bibliotek, plats för utställning och lokaler för film, teater, dans, café, ateljéer, musikstudio, mötesrum mm. Projektet omfattar både byggnaden och den yttre miljön som består av tre torg, det yttre torget, Rymdtorget, som ligger framför byggnaden, det inre torget, atriet, som byggnaden är organiserad runt och det övre torget, soltrappan, med gradänger och spanarplatser åt söder.

Kulturhusets miljö och omgivning

Det nya kulturhuset i Bergsjön har en öppen och inbjudande entréfasad mot Rymdtorget, som väver ihop inne och ute till en händelserik helhet. Torget kommer att vara en rik utemiljö med sittplatser, grönska, lek, spel, scen och soltrappor.

Kulturhuset präglas av nyfikenhet, lekfullhet och upptäckarglädje. Den som besöker Kulturhuset kan röra sig i trappor runt atriet, som är öppet mot himlen, och få en bild av allt som händer där. Det är en färgstark byggnad, uttrycksfull och välkomnande, och en plats för den tolerans som vårt samhälle så väl behöver.

Sweco medverkar med flera discipliner

Genom hela projektet har flera discipliner inom Sweco arbetat tillsammans; arkitekter, inredningsarkitekter, akustiker, ljusdesigners och miljö- och energisamordnare. Konstruktörer och installatörer bidrog med värdefull kunskap i programskedet.

Ett prisat kulturhus

2017 tog Kulturhuset hem vinsten i sin kategori ”Framtida projekt – Kultur”, på World Architecture Festival (WAF) i Berlin.

Foto: Bert Leandersson
Visualisering: Sofia Kourbetis.

Ta en titt i Kulturhuset och hör om tankarna bakom arkitekturen här!