0 av 0 för ""

IT och informationssäkerhet

IT och informationssäkerhet: organisatoriskt och tekniskt skydd

Informationssäkerhet är ett brett område som omfattar skydd av all information men särskilt den ständigt ökande digitala informationen. En vanlig uppdelning av området är i organisatoriskt och tekniskt skydd. Organisatoriskt skydd består bland annat av styrdokument i form av policies och riktlinjer. Tekniskt skydd innefattar exempelvis brandväggar och kryptering, tillsammans med mycket annat.

Nya lagar att ta hänsyn till

Antalet attacker på svenska företag och offentliga aktörer ökar ständigt och det krävs ett allt mer heltäckande skydd för att minska sannolikheten att angriparna lyckas. Därtill har det kommit ett flertal nya lagar senaste åren i form av GDPR, NIS och en uppdaterad säkerhetsskyddslag, vilka till viss del träffar alla svenska företag. Swecos konsulter inom IT har en gedigen erfarenhet när det kommer till många av de branscher som träffas av den utökade skyddslagstiftningen för att skydda samhällsviktig verksamhet, och kan hjälpa er verksamhet att höja informationssäkerheten.

Informationssäkerhet allt viktigare i hög digitaliseringstakt

Informationssäkerhet kommer fortsätta att vara en viktig del för att göra den höga grad av digitalisering som skett och sker i Sverige säker. Många nya tekniska skyddslösningar lanseras men hur effektiva är de och klarar de till exempel GDPRs krav avseende amerikanska myndigheters tillgång till information i lösningen? Vid utformning av skydd behöver många aspekter beaktas för att införda åtgärder ska öka skyddet i tillräcklig grad samt för att de ska vara lagliga enligt exempelvis OSL och GDPR. Esams utredning av digitala samarbetsplattformar för offentlig sektor

Vi kan hjälpa dig som kund med:

  • Informationsklassificering
  • GDPR-uppfyllnad samt revisioner
  • Revidera styrdokument samt granska uppfyllnad
  • Konsekvensbedömning enligt GDPR
  • Införa ledningssystem för informationssäkerhet
  • Utforma incidenthanteringsrutiner

Vill du veta mer om IT och Informationssäkerhet?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.