0 av 0 för ""

Kollektivtrafik  

Vi tar fram mobilitetslösningarna som bidrar till hållbart kollektivt resande och en attraktiv stadsmiljö. En smart utformad kollektivtrafik förenklar vardagen och bidrar till ett fungerande livspussel för många människor. 

Kollektivtrafik – komplext med många samverkande delar 

Kollektivtrafik är så mycket mer än pendeltåg, tunnelbana, spårvagnar och bussar. Det handlar om att kunna ta sig dit man vill på ett effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. En smart utformad kollektivtrafik förenklar vardagen och bidrar till ett fungerande livspussel för många människor. 

Kollektivtrafik är ett komplext system med många samverkande delar och Swecos experter har den kompetens och helhetssyn som krävs för att planera och utforma allt från stationer, hållplatser, spår och gångvägar. Vi arbetar med linjenät och tillhörande bytespunkter, terminaler och hela resecentrum. Vi erbjuder också olika upphandlings- och analystjänster, samt gör utvärderingar och ekonomiska bedömningar. 

Mobilitetslösningar anpassade efter stadens och medborgarnas behov

Genom modellverktygsom exempelvis Sampers och Visum, kan vi räkna på vilka effekter olika förändringar i kollektivtrafiken innebär. Det ökar kunskapen om den satsning ni ska ta ställning till och det blir lättare att se vad olika beslut får för inverkan. Tillsammans tar vi fram lösningar anpassade efter stadens och medborgarnas behov som bidrar till effektiva transporter och en attraktiv stadsmiljö. 

Vill du veta mer om Kollektivtrafik?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap