0 av 0 för ""

Hållbarhetssolen

Gör det komplexa enkelt och visa på ett pedagogiskt sätt hur ni bidrar till Agenda 2030! Swecos Hållbarhetssol förtydligar och visualiserar din organisations eller ditt projekts hållbarhetspåverkan utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

Vad är Hållbarhetssolen?

Hållbarhetssolen är ett webbverktyg för att kunna illustrera, bedöma och kommunicera hållbarhetspåverkan för ens verksamhet enligt FNs 17 mål och 169 delmål. I en workshop stödjer den i att skapa ett brett engagemang och möjliggör målstyrning och uppföljning genom olika faser.

Till vilka riktar sig tjänsten?
Alla ledare och chefer med en ambition att förbättra hållbarheten i projekt och verksamhet. Särskilt relevant för organisationer som vill skapa ett brett engagemang för hållbarhet och Agenda 2030-målen.

Varför välja Hållbarhetssolen?

Illustrera, bedöm och kommunicera er verksamhets hållbarhetspåverkan. Ett webbverktyg för scenarioarbete, uppföljning, granskning och redovisning med hjälp av de globala hållbarhetsmålen som ramverk. Hållbarhetssolen kan utgöra en kunskapsdatabas för arbete med de Globala målen.

Fördelar:

  • Ett enkelt sätt att kommunicera något komplext
  • Skapar tydlighet kring hur ni bidrar till hållbarhet och Agenda 2030
  • Hjälper er att leva upp till kravspecen för Agenda 2030 (SDG)
  • Hanterar komplexitet, synergier och målkonflikter ner på delmålsnivå
  • Förankrar hållbarhet i den egna organisationen
  • Bygga en kunskapsbank för arbete med Globala målen
  • Ger underlag till en Due Diligence eller hållbarhetsredovisning
  • Driver marknadsföring och employer branding

 

Vill du veta mer om Hållbarhetssolen?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.