Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Alternativa drivmedel

En viktig del i en hållbar samhällsutveckling är att förstå städernas och regionernas framtida situation och transportbehov. Swecos experter hjälper till med allt från effektiviseringen av kommuners transporter till att stödja EU med samordning av planering för ny infrastruktur.

Inflyttningen till världens stora städer kommer att tredubblas till 2050, då drygt 6 miljarder människor beräknas bo i stadsmiljöer. Städerna kommer då att svara för över 70 procent av världens koldioxidutsläpp enligt WWF. Därför finns det ett stort intresse för hållbar stadsutveckling och nya transportlösningar hos våra kunder.

Sweco leder idag ett flertal projekt för framställning av drivmedel, infrastruktur och utvecklar nya affärsmodeller. Med nya innovativa lösningar begränsar vi användningen av fossila bränslen och arbetar med förnybara drivmedel som el, vätgas, biogas/metan och övriga biodrivmedel inklusive syntetiska drivmedel (HVO, SNG och FAME).

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Cecilia
  Wallmark
  Gruppchef, Energi
  +4686965003
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  Vd Energi
  +4686956550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef, POWER LINES
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.