0 av 0 för ""

Carbon Cost- samordnaren hjälper kunder till minskad klimatpåverkan.

Sweco har hjälpt Trafikverket att minska klimatpåverkan i några av sina projekt med hjälp av Carbon Cost Management.

Vi hjälper våra kunder att förstå sin klimatpåverkan

När Sweco hjälper kunder att göra klimatsmarta val i bygg-och anläggningsprojekt, är rollen som Carbon Cost-samordnare viktig. Samordnaren stöttar kunden i arbetet med att förstå vilken klimatpåverkan till exempel en ny bro eller väg ger upphov till och hur den kan optimeras ur ett klimat-och kostnadsperspektiv. Vi har pratat med två av våra samordnare om rollen och om Carbon Cost.

En metod där klimat och kostnad går hand i hand

Trafikverket har ett antal pilotprojekt runt om i landet med mål om att minska klimatpåverkan med 50 procent, vilket speglar klimatmålen för år 2030. Sweco arbetar med tre av piloterna, där väg 288 är ett av projekten. Uppdraget omfattar en ny mötesfri väg mellan Gimo och Börstil i Östhammars kommun, där Sweco ansvarar för att ta fram vägplan och förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Här används Carbon Cost Management som metod för att arbeta med att minska klimatpåverkan i projektet för att nå reduktionsmålet.

– Carbon Cost är en arbetsmetod som förstärker kommunikationen mellan klimat och kostnad och relationen däremellan. Syftet är att minimera klimatpåverkan och kostnaderna i bygg- och anläggningsprojekt, säger Stina Bergman, Carbon Cost-samordnare för väg 288.

Klimatpåverkan och kostnad i samma analys

Klimat och kostnad beräknas traditionellt sett som två separata parametrar i infrastrukturprojekt, så att upprätta klimat- och kostnadskalkyler är inget nytt. Men med Carbon Cost Management som arbetssätt så integreras klimatpåverkan och kostnad i samma analys och i projektets framdrift.

– Vår roll är att visualisera kostnader till olika åtgärdsförslag och ta fram beslutsunderlag till kunden. Att konkretisera klimatarbetet och tydliggöra nyttan med olika alternativ för att få mest klimatnytta för pengarna. Det gäller att hitta brytpunkten mellan minskad klimatpåverkan och kostnader, säger Carl Thordstein, Carbon Cost-samordnare i projektet väg E45.

Åtgärder som minskar projektets klimatpåverkan kan till exempel vara att göra en väg en meter smalare, eller se över materialval och utvärdera om man exempelvis skulle kunna använda mer miljövänlig betong.

– Tillsammans med kunden spånar vi fram vad som är genomförbart och möjligt att gå vidare med. Att pusha, inspirera och öka medvetenheten om att valen man gör påverkar, är en viktig del av arbetet, säger Carl Thordstein.

Åtgärder loggas och följs upp

Uppföljning och dokumentation av potentiella åtgärder, utförs genom dialog och samarbete med de olika teknikområden som berörs av projektet. Projektet jobbar parallellt med klimat och kostnad för åtgärder som samlats i en Carbon Cost-logg. Vid uppstart av arbetet med Trafikverket för väg 288 hölls en kick-off och en workshop för att öka klimatkunskapen i projektet och samla ihop en bank av möjliga åtgärder i loggen. Dessa följs nu upp löpande och diskuteras under avstämningsmöten. I loggen finns just nu 34 dokumenterade åtgärder där 28 fortfarande är aktiva och följs upp. Förutom loggen så har Sweco även levererat en separat broutredning vilket har inkluderat Carbon Cost- analyser av tre alternativa broutformningar.

– Eftersom projektet fortfarande är pågående och vi ännu inte har upprättat en uppdaterad klimatkalkyl för hela projektet, är det svårt att säga hur stor klimatreducering vi har lyckats uppnå. Men min bedömning är att vi är på god väg, säger Stina Bergman.

Sweco har fått bra respons på arbetet, inte minst för sättet att dokumentera och följa upp arbetet i loggen, där man ser ett värde i att dokumentera samtliga åtgärder, både aktuella och förkastade förslag, då det ger ökad transparens och en bred åtgärdsbank för kommande projekt.

Vill du veta mer om Carbon Cost Management?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap