0 av 0 för ""

Energi

Swecos energikonsulter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Hur energin produceras, logistik och hur den används så effektivt som möjligt.

Energieffektivisering

Tillgången till energi är viktigt för ett fungerande effektivt samhälle. Samtidigt står energianvändningen i världen för omkring 60 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Att minska klimatpåverkan och samtidigt tillgodose samhällets växande behov av energi är en av vår tids största utmaningar. Swecos konsulter bidrar till varje steg i det omställningsarbetet.

Ett nätverk av kunskap

Vi är 550 medarbetare på 30 kontor som vet hur energi produceras, hur den transporteras dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Tack vare vår storlek, vår lokala närvaro och vårt arbetssätt, samt med tillgång till Swecos hela kunskapsnätverk med samlad kompetens inom teknik, arkitektur och miljö, kan vi sätta samman rätt team för varje uppdrag. 

Elkraft

Dagens moderna industri har blivit allt mer energiberoende och kräver en tillförlitlig elförsörjning. Sweco hjälper företag och organisationer att säkra en effektiv energiförsörjning.

Sol-, vatten- och vindkraft

Omställningen till ett hållbart energisystem är högaktuellt och Sweco är starkt engagerade i energiomställningen.

Energimarknad och strategi

Övergången till en energisektor med minskade koldioxidutsläpp innebär stora förändringar för energimarknaden. Omfattande investeringar krävs och Sweco ger råd till energiföretag, energikunder, investerare, myndigheter och internationella organisationer.

Kraft och värme

Vi har omfattande kunskap av att genomföra och driva kraft- och värmeprojekt i framförallt norra Europa men även i andra länder utanför hemmamarknaden. Med en unik kompetens inom bio- och avfallsbränslen kan vi förverkliga våra kunders mål att minska sina fossila utsläpp.

Geoenergi

Intresset för energilösningar som hushåller med naturresurserna och är ekonomiskt fördelaktiga blir allt större i en hållbar samhällsutveckling. Här har geoenergi en betydande roll där utvecklingen har varit snabb de senaste åren och marknaden spås växa ordentligt.

Logistik i avveckling av kärnkraftverk

Barsebäck avvecklas och avfall ska fraktas till bergrum för slutförvar vid SKB:s anläggning i Forsmark. Sweco har fått uppdraget att införa ett nytt hanteringssätt av radioaktivt avfall.

Projekt inom Energi

Exempel på tjänster

  • Alternativa drivmedel
  • Geoenergi
  • Elkraft
  • Energieffektivisering
  • Kraft och värme

Vill du veta mer om Energi?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap