Nyheter

Under veckorna 28-33 är Swecos presstelefon jourbemannad och vi svarar enbart på brådskande frågor.
För frågor kopplade till statistik om Stockholms stad hänvisar vi till https://start.stockholm/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/statistik/

Presstelefon Sweco Sverige​
010-4845020​

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer ​073-0639844​

Delårsrapport januari – juni 2020 Sweco AB (PUBL)

16 juli 2020
Fortsatt stabilt resultat i en osäker tid
/siteassets/om-oss/klimatsmarta-val/anna-yman-770x380.jpg

Anna Yman tillförordnad vd för Swecos projektledare i Sverige

07 juli 2020
Anna Yman har utsetts till tillförordnad vd för Swecos svenska projektledningsverksamhet, med drygt 400 medarbetare över hela landet.
/siteassets/nyheter/2020/06-juni/forskola770x380w.jpg

Samverkan och gemensamma mål bakom den optimala konceptförskolan

02 juli 2020
När ett projekt ska pågå under flera år gäller det att ha en samarbetspartner som har samma mål och värderingar. Skanskas Klas Heed och Swecos Daniel Axelsson utmanade varandra att prestera på högsta nivå när de tog fram kostnadseffektiva konceptförskolor med barnens perspektiv i centrum.
/siteassets/nyheter/2020/07-juli/magnus-karlsson-cfo-200701_770.jpg

Magnus Karlsson utsedd till ny CFO i Sweco Sverige

02 juli 2020
Magnus Karlsson blir ny CFO i Sweco Sverige, med ansvar för affärsområdets finans- och ekonomifrågor, med medarbetare centralt och i de olika verksamhetsområdena. Nuvarande CFO Liselotte Haglind slutar på Sweco.
/siteassets/nyheter/2020/06-juni/elbuss_rod_480x270jpg.jpg

Alla stenar vänds när Stockholm får elbussar

01 juli 2020
Det är lätt att tro att elbussar är något som bara kan köpas in till en stad och börja användas, men verkligheten är väldigt mycket mer komplex. Trafikförvaltningen i Region Stockholm har utrett elbussfrågan i två år innan det nu blivit dags att börja elektrifiera i stor skala. Vi träffade trafikförvaltningens Anna Telestam Forsmark och Swecos energisystemkonsult Maria Xylia för att höra mer om hur de arbetar med elektrifiering av busstrafiken.

Så blir våra städer mer motståndskraftiga mot värmeböljor

01 juli 2020
Juni månads värmebölja i hela landet vittnar om att vi kan behöva vänja oss vid ett varmare klimat med höga temperaturer. Men värmen utgör ett påtagligt hot mot människor, djur och natur och många oroar sig nu över utvecklingen. Den senaste Urban Insight-rapporten från Sweco visar att oron är befogad, men att det samtidigt finns åtgärder som kan förbättra, anpassa och förbereda våra städer inför kommande värmeböljor. 
/siteassets/nyheter/2020/06-juni/sverige-sjo770x380w.jpg

Hantering av vattenbrist i Sverige kräver många olika åtgärder

01 juli 2020
Under de senaste åren har det uppmärksammats att vi oftare får vattenbrist och torka i delar av Sverige. Sweco har under våren, på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning, sammanställt en rapport kring hur torka och vattenbrist kan hanteras.
/siteassets/nyheter/2020/06-juni/bro770.jpg

Sweco tar fram koncept för framtidssäkrad bro

30 juni 2020
Sweco är en av tre aktörer som valts ut vid en anbudstävling för att ta fram ett koncept för en framtidssäkrad bro från fastlandet till Norra Ön i Umeå. Umeå kommun får därmed in tre olika förslag som de kan välja lösningar ifrån till nästa steg och för framtida byggnation.
/siteassets/nyheter/2020/06-juni/byggnad770x380w.jpg

Erfarenhet och expertis i fokus när försvarets fastigheter projekteras

30 juni 2020
I dagens samhälle har säkerhetsfrågan blivit alltmer central. Skydd mot klimatförändringar, terror och organiserad brottslighet efterfrågas av både offentliga organisationer och privata aktörer. För Anders Svensson på Fortifikationsverket och Nadja Golubic på Sweco är detta inget nytt. De har lång erfarenhet av att skydda Sveriges försvarsfastigheter mot olika typer av hot.
/siteassets/nyheter/2020/06-juni/overgiven-gruva770x380w.jpg

Övergivna gruvor kan bli hållbara energilager

29 juni 2020
Storskalig och väderoberoende energilagring är en viktig pusselbit när det gäller att skapa en fossilfri framtid. Sweco har anlitats av Pumped Hydro Storage för att studera intäktsmöjligheterna för ett pumpvattenkraftverk i en övergiven gruva.