Nyheter

Presstelefon Sweco Sverige​
010-4845020​

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer ​073-0639844​
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/solgard770x380w.jpg

Sweco ansvarar för projekteringen av nya trafikplatsen Solgård i Flemingsberg

17 februari 2020
En ny trafikplats i tre plan över bilväg och stambana ska anläggas i Solgård, Flemingsberg. Trafikplatsen Solgård blir en del av Södertörnsförbindelsen och övriga Förbifart Stockholm. Nu har Trafikverket utsett Sweco att ansvara för trafikplatsens projektering.
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/karlstad_c_770.jpg

Start för arbetet med Karlstads nya resecentrum – Sweco vann Trafikverkets uppdrag

13 februari 2020
​På uppdrag av Trafikverket ska Sweco planera och förbereda för ombyggnaden av Karlstad Central med det övergripande syftet att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. För Sweco innebär detta att kontoret i Karlstad kan växa ytterligare.

Bokslutskommuniké 2019 Sweco AB (publ)

12 februari 2020
Stabilt kvartal avslutar bästa året hittills
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/ostersjon_770x380.png

Sweco i projekt som ska minska övergödning i Östersjön

11 februari 2020
För att bevara viktiga ekosystemtjänster som havet ger är arbetet med att minska övergödning avgörande. Sweco samarbetar med Umeå kommun inom projektet LEVA - Lokalt Engagemang för Vatten, ett projekt som ska ge friskare sjöar och hav.
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/obbola-770x380w.jpg

Sweco anlitas när SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola utanför Umeå

10 februari 2020
Sweco anlitas när SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun.
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/forsmark_fotograflassemodin770x380w.jpg

Sweco projekterar för kärnbränsleförvar i Forsmark

05 februari 2020
Sweco har fått i uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering att projektera berganläggningen för det planerade kärnbränsleförvaret och för utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Swecos ordervärde uppgår till ett tiotal miljoner kronor.
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/lejonfastigheter-bild770x380w.jpg

Sweco blir rådgivare till Lejonfastigheter inom hållbarhet

04 februari 2020
Swecos installationskonsulter har skrivit ramavtal med det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter i Linköping, och blir certifierad miljöbyggnadssamordnare samt ansvarig rådgivare när det gäller hållbart byggande.
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/tingstad-fotograf-trons770x380.jpg

Sweco ansvarar för projekteringen vid upprustningen av Tingstadstunneln

03 februari 2020
Trafikverket har utsett Sweco som leverantör i samband med upprustningen av Tingstadstunneln, ett av de viktigaste och mest trafikerade stråken i västra Sverige. Swecos uppdrag är att projektera nödvändiga underhållsåtgärder i Tingstadstunneln på ett sätt som säkerställer att trafik- och arbetsflödena i Tingstadstunneln kan löpa smidigt under renoveringen.
/siteassets/nyheter/2020/01-jan/arknat-770x380.jpg

Arknat tilldelas pris för Årets Arkitektur

31 januari 2020
Arkitektur- och designpriset Swedish Design Awards by RUM 2020 i kategorin Årets Arkitektur har tilldelats Arknat. Frågan kring hur arkitekturen bäst förhåller sig till naturen har klurats på i alla tider. Nuförtiden handlar relationen mellan natur och arkitektur inte så mycket om byggnader utan om långsiktig hållbarhet, säger juryn i sin motivering.
/contentassets/0359e758d1dc4f98ae336a6be6e35267/susanne-c770x380w.jpg

Susanne Castwall ny HR-chef i Sweco Sverige

28 januari 2020
Susanne Castwall blir Sweco Sveriges nya HR-chef, med ansvar för HR-avdelningen med närmare 30 medarbetare. Susanne blir en del av Sweco Sveriges ledningsgrupp. Hon efterträder Annica Hedmark, som lämnar Sweco.