Nyheter

Presstjänst Sweco Sverige (vardagar kl 8-17): 010-484 50 20
På kvällar och helger hanterar vi endast mycket brådskande ärenden via detta nummer.

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer: 073-0639844
/siteassets/nyheter/2021/04-apr/infraaward770x380w.jpg

InfraAwards söker lösningar för hållbar och innovativ transportinfrastruktur

13 maj 2021
InfraAwards är en innovationstävling för hållbar och innovativ transportinfrastuktur. Sweco har bidragit till vinstsumman på 100 000 kronor och nu vänder vi oss till dig som är innovatör med förmåga att ta fram relevanta lösningar för en snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen.
/siteassets/nyheter/2021/04-apr/forsk770x380.jpg

Sweco utvecklar metodik för hur Natura 2000-skyddet ska hanteras för vattenkraftsanläggningar

12 maj 2021
När vattenkraften i Sverige ska omprövas behövs en metod för att beskriva påverkan på de vattendragssträckor som har ett Natura 2000-skydd. På uppdrag av Energiforsk har Sweco utvecklat en metodik för hur Natura 2000-skyddet ska hanteras och utredas för kommande omprövningar av vattenkraftsanläggningar i Sverige.
/siteassets/nyheter/2021/04-apr/tomash_lo770x380w.jpg

Tomas Holmgren blir styrelseledamot i Sweden Green Building Council

12 maj 2021
Tomas Holmgren, divisionschef Swecos installationskonsulter, har blivit invald i styrelsen för Sweden Green Building Council.
/siteassets/nyheter/2021/05-maj/liquid-wind-facility-visualisation_770x380.jpg

Storskalig anläggning för eMetanol byggs i Norrland

11 maj 2021
En av världens första fullskaliga anläggningar för produktion av eMetanol, ett helt fossilfritt flytande bränsle för den tunga sjöfarten och andra tunga transporter, ska byggas i Norrland. Projektet drivs av Liquid Wind, baserade i Göteborg. Sweco ansvarar för arbetet med miljötillstånd för anläggningen.

Delårsrapport januari – mars 2021 Sweco AB (PUBL)

11 maj 2021
En stabil inledning på året
/siteassets/nyheter/2021/04-apr/vinnova770x380w.jpg

Sweco hjälper Vinnova med analys och utvärdering som underlag för stöd till hållbar utveckling

10 maj 2021
Vinnova är Sveriges huvudsakliga offentliga finansiär av innovationsprojekt och har som uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och därmed bidra till hållbar tillväxt. Sweco har fått uppdraget att stötta Vinnova med analys och utvärdering för att förbättra stödet till hållbar utveckling.
/siteassets/nyheter/2021/05-maj/lyfternorrland_770x380.jpg

Nu lyfter Norrland – omställningen mot framtidens hållbara samhälle går på högvarv

06 maj 2021
Det är mycket som händer i Norrbotten och Västerbotten just nu, framförallt inom området energi och industri. Northvolt bygger en stor batterifabrik i Skellefteå, LKAB gör den största omställningen i företagets historia, Hybrit ska tillverka fossilfritt stål i Luleå och H2 Green Steel i Boden. Vi tog en pratstund med Conny Udd, divisionschef för Swecos konsultverksamhet inom energi och industri, för att höra mer om utvecklingen.

Arkitekter på Sweco utvecklar fastigheter med smart hållbarhetskoncept på Kungsholmen i Stockholm

05 maj 2021
Nu står det klart att Sweco Architects får uppdraget att utveckla tre fastigheter inklusive detaljplan tillsammans med Kungsleden på Kungsholmen i Stockholm. Uppdraget präglas av ett hållbart koncept som innebär att invånarnas hälsa och välmående kopplas ihop med smarta byggnader. Tävlingen genomfördes som ett parallellt uppdrag där tre arkitektkontor var inbjudna.

Så kan stadsplanering bidra till ökad folkhälsa

28 april 2021
Enligt Europeiska miljöbyrån utsätts fler än 70 procent av befolkningen i europeiska städer för skadliga luftföroreningar, och varje år dör en miljon människor på grund av fysisk inaktivitet i Europa, enligt Världshälsoorganisationen. I en ny Urban Insight-rapport pekar Sweco på att nyckeln till en friskare, grönare, mer produktiv och mindre förorenad stad kan vara en ny planerings- och designstrategi baserad på idén om ”delad hastighet”.
/siteassets/nyheter/2021/04-apr/charlotte-rissler_770x380.jpg

Charlotte Rissler ny divisionschef för Swecos verksamhet inom byggkonstruktion

27 april 2021
Charlotte Rissler tillträder som ny divisionschef för Swecos verksamhet inom byggkonstruktion, med cirka 500 medarbetare, och blir därmed en del av Sweco Sveriges ledningsgrupp. Hon kommer närmast från rollen som biträdande regionchef för Swecos byggkonstruktörer i Stockholm.