Nyheter

Presstjänst Sweco Sverige (vardagar kl 8-17): 010-484 50 20
På kvällar och helger hanterar vi endast mycket brådskande ärenden via detta nummer.

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer: 073-0639844
/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/sng770x380.jpg

Tillväxten i kommunerna hårt drabbad av pandemin

17 januari 2021
Covid-19 hämmar den lokala utvecklingen och tillväxten i hela Sverige. Kommunerna kommer att spela en avgörande roll när samhället ska återhämta sig. Det skriver Sweco i rapporten Sveriges nya geografi som kartlägger det vi idag vet om pandemins påverkan på flera områden i kommunerna: näringslivet, äldreomsorgen, arbetslösheten och trångboddheten.
/siteassets/nyheter/2021/bild_fossilfria-godstransporter-ar-malet-i-nytt-logistikomrade_770_380px.jpg

Fossilfria godstransporter är målet i nytt logistikområde

12 januari 2021
Det behövs ny kunskap och nya strategier för att utveckla hållbara godstransporter och logistikcentrum. Nu pågår ett projekt som ska titta på vad som behövs för att möjliggöra fossilfria transportkedjor vid utvecklingen av ett nytt stort logistikområde i Södertälje och Nykvarns kommuner, Stockholm syd. Sweco har skapat detta projekt i samarbete med intressenter för att hitta en helhetslösning för godstransporter kring området, som förutom Stockholm syd även inkluderar Södertälje hamn. Resultaten i projektet ska skalas upp för möjlig användning av andra logistikområden runtom i Sverige.

Sweco förvärvar finska ingenjörs- och arkitektföretaget Optiplan

12 januari 2021
Sweco har tecknat avtal med NCC Suomi Oy om att förvärva Optiplan Oy med cirka 150 anställda. Förvärvet stärker Swecos expertis inom konstruktion av hållbara och energieffektiva bostäder och kommersiella byggnader.  
/siteassets/nyheter/2020/12-december/sweco-fyra-spar-mot-uppsala-770x380.jpg

Två nya spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm – en del i regeringens satsning på hållbara städer

22 december 2020
Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Det så kallade Uppsala-paketet innebär bland annat att de två befintliga spåren mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm ska kompletteras med två nya spår. Samtidigt byggs nya bostäder och nya stationer i Bergsbrunna (Uppsala Södra) och Alsike. Sweco har fått i uppdrag att ta fram järnvägsplan och systemhandling för sträckan mellan Uppsala Central och Söder Bergsbrunna.

Sweco vinner Örebro kommuns byggnadspris 2020

21 december 2020
Kvarteret Mejeriet som består av 530 hyreslägenheter som Swecos arkitekter gestaltat, vinner Örebro kommuns byggnadspris 2020.

Nedskrivning till följd av genomlysning av projektportfölj i Sweco Tyskland

21 december 2020
Sweco tillkännager en nedskrivning av rörelsekapital på 290 miljoner kronor efter avslutad granskning av den tyska projektportföljen.
/contentassets/b9700d5c0cde42e38df1131465c7642f/arets-julklapp-gor-en-insats-for-klimatet_1217.jpg

Årets julklapp gör en insats för klimatet

17 december 2020
Årets julklapp, stormköket, är en räddare i nöden för naturälskare. Nu har Trangia, originalet bland stormkök, tillsammans med Sweco sett över hur produkten kan bli ännu mer klimatsmart. Redan idag består stormköket av 50 procent återvunnen aluminium, men kartläggningen visar att en ytterligare ökning av återvunnen aluminium skulle kunna minska klimatavtrycket avsevärt.
/siteassets/nyheter/2020/12-december/gettyimages-638929348-webb-770x380.jpg

Klarar din kommun eller region de globala målen för hållbar utveckling?

11 december 2020
De globala målen – Agenda 2030 innebär en stor omställning för regioner och kommuner. I Sverige har regeringen bestämt att vi ska vara en förebild internationellt i arbetet med Agenda 2030. Agenda 2030 bygger på de 17 globala målen för hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Men hållbar utveckling innebär en stor omställning för många kommuner och regioner och delaktighet från hela samhället. Ellen Khan, samhällsanalytiker och expert redogör för Swecos nulägesanalyser för hållbar utveckling.

Återbruk av fastigheter förutsättning för minskad klimatpåverkan

09 december 2020
För att minska bygg- och anläggningsbranschens klimatpåverkan finns stor potential i återbruk av fastigheter, vilket beskrivs i en ny rapport från Sweco. Vid renoveringen av Hotel Blique by Nobis i Stockholm beräknades värdet av återbrukat material till 86 miljoner kronor, och besparat klimatutsläpp motsvarade 3 600 ton CO2. 
/siteassets/nyheter/2020/11-nov/cykling-vinter770x380w.jpg

Umeåborna uppmuntras att resa hållbart i samband med vägarbete

02 december 2020
I Umeå pågår ett omfattande vägarbete med västra länken, den sista delen av en stor ringled som går runt staden. För att minska biltrafiken genom området Klockarbäcken och säkra en god arbetsmiljö för de som arbetar med vägen, har Trafikverket initierat ett projekt inom Mobility Management i byggskedet som ska få närboende att ta cykel eller kollektivtrafik istället för bilen - hållbart, hälsosamt, och förhoppningsvis med permanent ändrade resvanor som effekt.