Nyheter

Presstelefon Sweco Sverige​
010-4845020​

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer ​073-0639844​
/siteassets/nyheter/2019/12-december/visborg_770.jpg

Sweco medverkar vid projekteringen av nya stadsdelen Visborg på Gotland

10 december 2019
Region Gotland har genom upphandling utsett Sweco som projekteringskonsulter i stadsdelsprojektet Visborg i södra Visby. Sweco har i uppdrag att i nära samarbete med Region Gotland skapa förutsättningar för en god och hållbar infrastruktur i en stadsdel som ska ta tillvara områdets unika karaktär och samtidigt ge förutsättningar för nya hållbara bostäder, bomiljöer och verksamheter.
/siteassets/nyheter/2019/12-december/martina_anna_770x380.jpg

Sweco Sverige utser ny International Business Manager och ny vd för vatten- och miljöverksamheten

09 december 2019
Anna Yman utses till International Business Manager för Sweco Sverige, en ny roll med fokus på att ytterligare utveckla export- och off-shoringaffären och stärka Swecos position på den internationella marknaden. Hon efterträds som vd för vatten- och miljöverksamheten av Martina Söderström, idag regionchef.
/siteassets/nyheter/2019/11-november/ostlankmiljo770x380w.jpg

Sweco vinner Ostlänkens arbetsmiljöpris

06 december 2019
Sweco stod för det bästa arbetet när det gäller att säkerställa en god och säker arbetsmiljö och tilldelas därför Ostlänkens arbetsmiljöpris 2019.

Sweco leder kompetensutveckling inom översiktlig planering

06 december 2019
Med målet att höja kompetensen hos landets kommuner inom översiktlig planering, miljöbedömningar och digitalisering inom samhällsplaneringsprocessen har Sweco fått uppdraget att leda en av SIPU:s utbildningar.

Små beteendeförändringar kan ha stor påverkan på energiomställningen

05 december 2019
I en ny rapport har Sweco tillsammans med ett antal forskare visat hur beteendeförändringar kan göra stor skillnad i energiomställningen. Genom att sänka temperaturen i europeiska hushåll med 1°C under ett år skulle energibesparingen räcka till att tillhandahålla el till Stockholmsregionen i mer än sex och ett halvt år. Samtidigt har nästan hälften av svenskarna inte gjort några aktiva val för att minska eller ändra sin energianvändning.
/siteassets/nyheter/2019/11-november/berwald40ar_770x380.jpg

Berwaldhallen 40 år

29 november 2019
På lördag fyller Berwaldhallen i Stockholm 40 år. Byggnaden invigdes den 30 november 1979. Arkitekterna för Berwaldhallen är Erik Ahnborg och Sune Lindström på dåvarande VBB, som sedermera kom att ingå i Sweco.
/siteassets/nyheter/2019/11-november/pendeltag770x380w.jpg

Sweco satsar på Rolling stock

27 november 2019
Sweco breddar sin järnvägsaffär genom att satsa på Rolling stock. Christian Månsson har rekryterats som ny teknikchef och expert inom området.
/siteassets/nyheter/2019/fiskodling_extern_770.png

Sweco i EU-finansierat innovationsprojekt om vattenbruk

25 november 2019
/siteassets/nyheter/2019/11-november/helmer_palmgren770.jpg

Swecos Helmer Palmgren utsedd till årets betongkonstruktör

22 november 2019
Igår gick Betonggalan av stapeln och vi gratulerar Helmer Palmgren som vann priset som årets betongkonstruktör för sitt arbete med forskningsanläggningen ESS.
/siteassets/nyheter/2019/11-november/770-modulforskolor.jpg

Swecos arkitekter tar fram koncept för mångsidiga moduler för skolor i Umeå

21 november 2019
Umeå växer och i takt med det ökar efterfrågan på förskolor i flera delar av staden. För att lösa behovet fick Swecos arkitekter i uppdrag av Umeå kommun att ta fram ett förslag på förskolepaviljonger som ska kunna återanvändas, lagras när de inte behövs samt kunna byggas i egen regi.