Nyheter

/siteassets/nyheter/2019/05-maj/tag770.jpg

Dubbelvinst för Sweco när järnvägen i Boråsområdet ska rustas upp

16 maj 2019
Ett omfattande arbete att rusta upp och modernisera järnvägen i Boråsområdet har påbörjats av Trafikverket i syfte att möjliggöra framtida kapacitetsökningar och för att skapa en mer tillförlitlig och robust järnväg. Sweco har på kort tid vunnit två nya uppdrag i området till ett värde av totalt 66 MSEK.
/siteassets/nyheter/2019/05-maj/lakare_jorden770.jpg

Sweco hjälper EU:s smittskyddsmyndighet att utrota epidemier genom geodatahantering

15 maj 2019
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, har till uppgift att stärka Europas försvar mot smittsamma sjukdomar. Sweco har som första svenska företag vunnit ramavtal med ECDC inom datamanagement och geografiska informationssystem (GIS).
/siteassets/nyheter/2019/05-maj/nederlanderna_770x380.jpg

Blågröna lösningar för att minska översvämningar

13 maj 2019
I Sverige och Norge har vi historiskt sett skapat vallar och hinder för att skydda oss mot stormar och stigande havsnivåer. Något som även riskerar att hindra vatten från att rinna ut i havet - när regnvatten sedan faller innanför våra vallar behöver ledningar och pumpar anläggas för att leda bort vattnet. Vi kommer inte ifrån att det krävs tekniska lösningar, men det finns mycket att vinna på att minska på vattenflöden genom blågröna strukturer och därigenom minska dyra konstruktioner.

Delårsrapport januari – mars 2019 Sweco AB (PUBL)

10 maj 2019
Det bästa kvartalet hittills

Sweco utreder placering av höghastighetsjärnväg i Skåne

09 maj 2019
Mellan Hässleholm och Lund planeras en cirka 70 km lång ny dubbelspårig stambana för höghastighetståg. Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda olika alternativa sträckningar för var den nya järnvägen ska byggas. Ordervärdet uppgår till omkring 200 miljoner SEK.

Sweco förvärvar brittiska MLM Group

07 maj 2019
Sweco har ingått avtal om att förvärva MLM Group, ett tekniskt konsultföretag i Storbritannien som framför allt erbjuder tjänster inom konstruktion, transportinfrastruktur och miljö och till största delen är baserat i sydöstra England.
/siteassets/nyheter/2019/05-maj/u3-visualisering_770x380.jpg

Virtuell verklighet underlättar ombyggnad av pumpstation och avloppsreningsverk

03 maj 2019
Just nu pågår flera olika insatser för att bättra Umeås avloppssystem. Bland annat renoveras en större pumpstation och i Umeås avloppsreningsverk skall slamavvattningen ses över. Sweco har fått i uppdrag av det kommunala VA-bolaget Vakin att projektera och skapa VR-modeller som underlättar beslut i val av åtgärder.
/siteassets/nyheter/2019/05-maj/salarium_ragn-sells770.jpg

Sweco konstruerar ny anläggning för hållbara lösningar av avfallshantering

02 maj 2019
Sweco har fått i uppdrag av Ragn-Sells att projektera en ny produktionsanläggning som utvinner salter ur flygaska i Högbytorp, nordväst om Stockholm. Anläggningen möjliggör nya cirkulära lösningar för avfallshantering och vattenrening och kommer att behandla 130 kiloton flygaska per år.
/siteassets/nyheter/2019/04-april/digitalegenkontroll_770x380.jpg

Digital app gör kontroll av din verksamhet till en enkel historia

30 april 2019
Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet har i dag en mängd krav på kontroller utifrån de lagar som finns. Hanteringen är ofta både tids och resurskrävande. Med den digitala applikation som Sweco har utvecklat blir det tillgängligt, säkert och tydligt att se vad som ska göras och när.
/siteassets/nyheter/2019/04-april/mocambique770x380w.jpg

Efter cyklonen Idai – Sweco på plats i det olycksdrabbade området

29 april 2019
I mitten av mars drog cyklonen Idai in över sydöstra Afrika och lämnade förödelse efter sig. Hundratusentals människor är fortfarande i behov av hjälp i främst Moçambique, Zimbabwe and Malawi som drabbades av enorma skyfall och översvämningar i samband med Idai. Även elnätet i området är allvarligt skadat och Sweco är på plats för att undersöka läget.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.