Nyheter

Presstelefon Sweco Sverige​
010-4845020​

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer ​073-0639844​
/siteassets/nyheter/2020/09-september/elisabets770x380w.jpg

”Vi behöver mer innovation för att snabbare ställa om till ett hållbart samhälle.”

28 september 2020
I en tid då förändringar sker snabbare än någonsin kan ett systematiskt innovationsarbete hjälpa en organisation att behålla sin relevans och konkurrenskraft. Det kan handla om nya affärsmodeller, mer effektiva arbetssätt eller nya lösningar för att minska klimatpåverkan. Vi tog ett samtal med Elisabet Spross, som ägnar dagarna åt att driva innovationsprojekt och öka innovationsförmågan i organisationer.
/siteassets/nyheter/2020/09-september/getingmidjan-770x380w.jpg

Samarbetet nyckel i renoveringen av Getingmidjan

23 september 2020
Efter ett hårt arbete under våren och sommaren invigdes Getingmidjan, den mest trafikerade järnvägssträckan i Sverige, i mitten av augusti. Tidplanen var snäv och utmaningarna många, men tågtrafiken började rulla på utsatt tid, och Swecos uppdragsledare kan nu blicka tillbaka på ett mycket lyckat uppdrag.
/siteassets/nyheter/2020/09-september/lidl_visby_webb_770x380.jpg

Världens första NollC02-certifierade byggnad invigd på Gotland

22 september 2020
Nu har Lidl invigt en butik i Visby som har ett nettonollutsläpp av koldioxid under hela byggnadens livslängd. Byggnaden är världens första i sitt slag och Sweco har ansvarat för projekteringen av stommen. Etableringen av butiken är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils certifiering NollC02.

Kallelse till extrastämma i Sweco AB (publ)

18 september 2020

Sweco ABs (publ) styrelse föreslår en ytterligare vinstutdelning om 3,10 SEK per aktie

16 september 2020

Sweco ansluter till internationella klimatmålen Science Based Targets

11 september 2020
Sweco har nu anslutit sig till Science Based Targets, med klimatmål i linje med Parisavtalet. Sweco-koncernen, med bolag i 13 länder och projekt i över 70, har som mål är att vara klimatneutralt senast 2040. Samtidigt ska varje Sweco-bolag vara en föregångare i sin nationella kontext, där exempelvis Sweco Sverige ska bli klimatpositivt till 2030.
/siteassets/nyheter/2020/09-september/bild-1.jpg

Ulla Bergström blir ny vd för Swecos arkitekter

08 september 2020
Ulla Bergström tillträder som ny vd för Swecos arkitektverksamhet och blir en del av Sweco Sveriges ledningsgrupp. Hon kommer närmast från White arkitekter där hon sedan 2013 varit chef för Stockholmskontoret.
/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/arkitektur/utbildning/minerva-gymnasium/770-x-380-press-toppbild.jpg

Sweco en av de mest anlitade arkitekterna för skolbyggnader

27 augusti 2020
Enligt en färsk rapport från Byggfakta är Swecos arkitekter en av de mest anlitade inom skolbyggnation i Sverige sedan hösten 2017 fram till idag. Och skolarkitekturen är viktig, bland annat ökar en variation av rumstyper elevernas studiero.
/siteassets/nyheter/2020/08-augusti/cykelhus_770x380.jpg

Nu invigs Göteborgs första parkeringshus för cyklar

19 augusti 2020
Ett nytt parkeringshus för omkring 600 cyklar invigs idag vid Gamlestadens resecentrum i Göteborg. Det tre våningar höga huset erbjuder en lättillgänglig och säker parkering. Sweco har varit med från första skiss till färdig projektering och ansvarat för samtliga discipliner.

Delårsrapport januari – juni 2020 Sweco AB (PUBL)

16 juli 2020
Fortsatt stabilt resultat i en osäker tid