Byggkonstruktion

Byggkonstruktion handlar till stor del om trygghet. Swecos konstruktörer skapar byggnader som ska vara säkra att arbeta och bo i under en lång tid. Vi har fokus på helheten och ser till att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Tjänster

 • BIM inom byggkonstruktion
 • Byggadministration
 • Byggfysik
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Husbyggnadsprojektering
 • Industribyggnadsprojektering
 • Parametrisk design
 • Prefabkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner

BIM inom byggkonstruktion

Swecos byggkonstruktörer arbetar med BIM i samtliga processer. I tidiga skeden av våra kunders projekt kan vi genom att specificera våra 3D-modeller med korrekt information skapa precisa kostnadskalkyler och tidsplaner som enkelt kan uppdateras genom projektets gång.   

Vi ser BIM som det självklara valet för att skapa smidiga informationsflöden och effektiva arbetsprocesser i våra projekt mellan både ur ett internt och externt perspektiv. 

Med hjälp av BIM-modellen kan vi exempelvis automatisera en multidisciplinär kompabilitetskontroll, vilket minimerar eventuella felmarginaler och bidrar till en kvalitetssäkring. 

Vi underlättar också logistiken i byggprocessen med hjälp av BIM. Vi får en tydlig överblick över vad som ska monteras vart, när och hur. Med hjälp av digitala verktyg som exempelvis VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality) kan vi visuellt  förtydliga situationer från arbetsplatsen för olika intressenter. Genom att koppla samman byggarbetsplatsen med våra informationsmodeller ökar både förståelsen kring situationerna och spårbarheten av dem.  

När en informationsmodell övergår till förvaltning så kan processer i detta skede underlättas. Information kring konstruktionens egenskaper kan virtuellt inspekteras och fungera som underlag vid underhåll genom hela konstruktionens livslängd.  

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

Kontakt

 • Sören
  Hed
  divisionschef byggkonstruktion
  +46 734122038
  Fxvpxn r-cbfg
 • Wille
  Karlsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
  +46 734122104
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Wiselquist
  Regionchef, byggkonstruktion, Nord
  +46 703213611
  Fxvpxn r-cbfg
 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +46 705948909
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Gullbrandsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Väst
  +46 705947981
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Pålsson
  Regionchef, byggkonstruktion, syd
  +46 725270052
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46 702259432
  Fxvpxn r-cbfg
 • Eric
  Bergholm
  Utlandschef Byggkonstruktion
  +46 734122034
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Nord
  Marknadsstrateg Byggkonstruktion
  +46 734122007
  Fxvpxn r-cbfg