0 av 0 för ""

Hållbar fastighetsutveckling

Nyckeln till framgång är att sätta hållbarhetsfrågorna högt upp på agendan i tidiga skeden och att sätta konkreta hållbarhetsmål.

Byggnader och miljöer i en hållbar fastighetsutveckling

En viktig del i en hållbar samhällsutveckling handlar om att skapa byggnader och levnadsmiljöer där människor mår bra – och att göra det inom planetens gränser. Sweco erbjuder ett brett utbud av tjänster och rådgivning inom hållbar fastighetsutveckling – allt från energisamordning, miljöcertifiering och klimatberäkningar till hållbarhetsstrategi, återbruk och grön finansiering i linje med EU-taxonomin. Tillsammans med dig som kund skapar vi skräddarsydda lösningar för att din byggnad eller verksamhet ska nå uppsatta hållbarhetsmål. På den här sidan presenteras ett urval av våra tjänster.

Miljöcertifiering ett sätt att skapa konkreta mål

Miljöcertifiering är ett sätt att översätta hållbarhetsarbetet i konkreta mål vilket underlättar kravställning och prioritering av åtgärder. Genom att miljöcertifiera din byggnad kan du påverka både energianvändning, driftkostnader och inomhusmiljö samtidigt som du åstadkommer en positiv påverkan på fastighetens värde och attraktionskraft.

Swecos hållbarhetskonsulter hjälper dig att hitta rätt certifieringssystem och vägleder dig genom hela processen. Vi arbetar med alla typer av certifieringar, bland andra:

Vi genomför också miljöcertifieringsuppdrag för befintliga byggnader, med exempelvis BREEAM-In-Use eller MiljöbyggnadiDrift.

Byggnadssimuleringar och beräkningar

Genom simuleringsmodeller kan vi analysera byggnadens prestanda och därmed identifiera åtgärder för att minska energianvändning och förbättra inomhusmiljön, till exempel genom energibalansberäkning, effektbehov, dimensionering av solceller, termiskt inomhusklimat, solvärmelast, dagsljus.

Klimatberäkningar

Hur stor klimatpåverkan har din byggnad eller din verksamhet? Genom en klimatberäkning kan du få en bild av nuläget och beslutsunderlag för att prioritera rätt förbättringsåtgärder. Sweco erbjuder exempelvis:

 • Klimatkartläggning
  Genom Green House Gas Protocol (GHG Scope 1,2,3), Miljöspendanalys och andra vedertagna metoder beräknar vi en hel verksamhets klimatpåverkan och hur stor andel av utsläppen olika aktiviteter står för.
 • Klimatdeklaration av byggnader
  En klimatdeklaration redovisar klimatpåverkan från att producera en byggnad. Från 1 januari 2022 blir det lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader.
 • Livscykelanalys, LCA
  Med LCA-metodik enligt ISO-standard beräknar vi miljöpåverkan under en byggnads hela livscykel. Resultatet används för att projektera och bygga mer hållbart, klimatoptimera en byggnad eller jämföra olika lösningar.

Rådgivning och strategi inom hållbar fastighetsutveckling

En hållbarhets- och klimatstrategi med tydligt uppsatta mål och aktiviteter är idag av största vikt för att kunna arbeta systematiskt med hållbarhet i en verksamhet. Sweco erbjuder utbildning och rådgivning genom följande tjänster:

 • Hållbarhetsmål för verksamheten, t.ex med Science Based Targets initiative (SBTi).
 • Strategisk hållbarhetsstrategi och hållbar verksamhetsutveckling
 • Programkrav hållbarhet för ett byggprojekt
 • Klimatfärdplan och klimatbudget
 • Hållbarhetsworkshop för att komma igång
 • Agenda 2030 i affärsutveckling
 • Väsentlighetsanalys och intressentdialog
 • Hållbarhetscoachning
 • Designdialog i planeringsprocessen
 • Processledare för hållbarhetsprojekt
 • Energioptimering
 • Klimatoptimering
 • Materialbedömning och loggbok
 • Riskbedömning ESG (Environmental, Social, Governance)
 • Redovisning enligt EU:s taxonomi

Visualisering: Sweco Architects

Vill du veta mer om Hållbar fastighetsutveckling?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap