Klimatanpassning

Framtidens klimat kommer att vara varmare och blötare än dagens klimat. Högre temperaturer och ändrade regnmönster ökar risken för lokal vattenbrist och torka under sommarhalvåret. Kraftigare störtskurar kan oftare medföra översvämningar i städer och längs sjöar och vattendrag. De nya förutsättningarna skapar behov av lösningar som både minskar klimatpåverkan och anpassar samhället till ett förändrat klimat. Klimatanpassning innebär att kunna behålla samhällets funktioner intakta även när de påverkas av ett förändrat klimat. Genom en proaktiv anpassning av våra samhällen kan vi minska risken för skada på människors liv och hälsa och undvika skenande skadekostnader. Swecos konsulter erbjuder tjänster som alla kan bidra till minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Vår erfarenhet spänner från små, lokala områden till anpassning av hela samhällen eller större infrastrukturprojekt.

Relaterade tjänster

 • Dagvatten
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Projektledning
 • Samhällsplanering

Dagvatten

När vi bygger framtidens hållbara städer minskar vi miljöpåverkan så långt det är möjligt, samtidigt som vi anpassar samhället till ett förändrat klimat. Att ta hand om dagvattnet är en viktig del av detta både för att undvika översvämningar och för att undvika föroreningar.

Sweco skapar hållbara lösningar för att leda bort och rena överflödigt vatten, exempelvis genom lokala innovativa dagvattenlösningar. Vi gör också riskbedömningar och föreslår åtgärder för bättre skydd av vattendrag och VA-system. Våra uppdrag omfattar bland annat miljöutredningar samt analys och projektering av olika typer av vattensystem. Med en samlad kunskap på plats kan vi hjälpa till med utredningar för ökad kunskap och förståelse om våra system.

Genom modellering skapar vi bilder av ledningsnätens och vattendragens nuvarande funktion och se vilken effekt planerade åtgärder kommer att få. Dessutom genomför vi miljöutredningar och projektering av olika typer av vattensystem.

/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/klimat570x380.jpg

 • Mattias
  Salomonsson
  Teknikområdesansvarig Ytvatten och urbana vatten
  +46 727150017
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Mattias
  Salomonsson
  Teknikområdesansvarig Ytvatten och urbana vatten
  +46 727150017
  Fxvpxn r-cbfg
 • Malin
  Magnusson
  Expert vattenbrist
  +46 768156192
  Fxvpxn r-cbfg
 • Olof
  Persson
  Gruppchef, expert översvämningsskydd
  +46 768348191
  Fxvpxn r-cbfg