Social hållbarhet

Social hållbarhet utgör en av tre dimensioner av hållbarhet, de andra två är ekologisk och ekonomisk. Om social hållbarhet är målet, sätter ekologin ramarna medan ekonomin ger oss medlen att nå våra mål. Det socialt hållbara samhället handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa och jämlikhet. Ett samhälle där individens behov står i centrum. Hos Sweco är social hållbarhet en integrerad del i hela samhällsplaneringen. För att skapa ett rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle med medborgaren i fokus utgår vi från människans behov. Från ett övergripande nationellt och regionalt perspektiv ner till byggnadsnivå. Vilka sociala konsekvenser och nyttor kan exempelvis ny kollektivtrafik och nya bostäder innebära för individen, för grupper och för samhället som helhet? Hur ska samhällets resurser fördelas för att komma alla till del och utnyttjas på bästa sätt? Frågor som dessa ingår i uppdrag som Sweco arbetar med inom social hållbarhet. Genom att tillhandahålla relevanta statistiska underlag och göra skräddarsydda analyser hjälper vi våra kunder att ta beslut utifrån människors bästa. Vi planerar och leder regelbundet olika dialog- och samverkansprocesser och vi ser dialogen som en avgörande del i arbetet med att involvera medborgare i samhällsplaneringen.

 • Dialogprocesser
 • Samhällsplanering
 • Tillgänglighet
 • Samhällsanalyser

Dialogprocesser

Sweco har lång erfarenhet av dialogprocesser och arbetar integrerat med den sociala dimensionen i våra projekt. Genom en väl planerad dialogprocess ger vi människor chansen att vara delaktiga samtidigt som vi samlar in lokal kunskap från beställare eller medborgare. Det ger förståelse för hur olika miljöer används och skapar förtroende och engagemang.

En viktig del i framgången med ett lyckat projekt är en god dialogprocess som leder till att beslutsfattare och brukare får en gemensam målbild att arbeta mot. Vår erfarenhet är att dialogprocesser ger nöjdare slutkunder och ett resultat med högre kvalitet.

En dialogprocess där vi har en unik kompetens är Designdialogen, en av få dialogprocesser som är forskningsbaserad. Designdialogen är en engagerande designprocess där mångprofessionella team av verksamhetsföreträdare bjuds in för att tillsammans med arkitekter och processledare skissa och utforma sin framtida miljö och verksamhet.

Swecos processledare utvecklar, anpassar och skräddarsyr processerna, för att säkerställa att varje kund och varje uppdrag ska bli så framgångsrikt som möjligt.

/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/social_hallbarhet570x380.jpg

Kontakt

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg